H216 skördaraggregat för stora skördare

H216 skördaraggregat

Kort servicetid

Kort daglit serviceunderhåll. Alla smörjpunkter är lättåtkomliga på ett ställe vilket gör att underhållet sker snabbt och enkelt. Enkelt byte av sågkedja. 

H216 skördaraggregat

Bra kvistningskvalitet

Bra kvistningskvalitet. Utmärkt produktivitet och minimering av antalet sprickor. Sågsvärd på upp till 90 cm kan användas. 

H216 kan utrustas för avbarkning. Matarvalsar med längdmätning och ett dedikerat, avtagbart avbarkningsverktyg i ramen gör H216 lämplig för tillfälliga barkningsbehov.

H216 skördaraggregat

För alla träslag

Bra mätnoggrannhet och hög produktivitet även med lövträd. H216:s ram, lutning, rullarmar och knivdesign gör det enkelt att hantera träd. Utrustning för hantering av flera träd finns också tillgänglig. Ramen är hög och ger utmärkt stöd till en mängd träd.

H216 Skördaraggregat

Arbetsområde, träddiameter

50-650 mm

Max kapning, mm

750 mm

Matningskraft

30kN – 41kN

Sågenhet

SuperCut 100S

Arbetsområde, tiltvinkel

150 grader

Matarvalsmotorer

Fasta motorer och växlade motorer

Färgmärkningssystem

Super Mark

Hitta rotända-sensor

Tillval

Vikt

Börjar från 1460kg