Sinnesro med ett OMFATTANDE GARANTIPAKET för din skogsmaskin

Garanti för din skogsmaskin

TimberCare G-serie serviceavtal är framtaget exklusivt för John Deeres G-serie maskiner och omfattar hela 6 år eller 12 000 drifttimmar, vilket som uppnås först.

Utöver standardavtalet kan kunden välja TimberCare G-serie Plus serviceavtal, som är utökat med ytterligare servicepunkter och metodinstruktion samt maskinoptimering.

Serviceintervallerna är 750 timmar. TimberCare G-serie serviceavtal betalas antingen per månad under 48 månader, eller med en fast summa, samma pris, under hela avtalstiden efter varje utförd service. **

TimberCare G-serie serviceavtal kan även tecknas för begagnade maskiner som du köpt av oss. Förutsättningen är att maskinen sedan tidigare haft serviceavtal och att service genomförts av auktoriserad verkstad.

TimberCare G-serie serviceavtal är en förutsättning för att ta del av den trygghet som våra garantiformer, Förlängd garanti, Stegen och structurALL erbjuder dig som maskinägare. Med TimberCare G-serie serviceavtal uppnås en ytterligare förbättrad maskinekonomi, ett tryggare maskinägande och ett högre andrahandsvärde vid försäljning. Du har upp till 250 drifttimmar på dig att teckna avtalet. All service och alla reparationer under serviceavtalet ska genomföras av en John Deere auktoriserad servicelämnare. I all service och i alla reparationer ska John Deeres artiklar och vätskor användas.* Detta är grunden för att garantera en hög kvalitet och en förutsättning för att garantier ska kunna åberopas.

Garantier

När det gäller garantier är grunden ALLTID normalgarantin på 2000 timmar eller 12månader vilket som uppnås först. Normalgarantin täcker basmaskinen och aggregat. Den innefattar alla John Deere artiklar*. Slit och förbrukningsartiklar omfattas ej. För att normalgarantin ska gälla måste service utföras av auktoriserad verkstad enligt tidsintervallen, 250, 750 och 1500 drifttimmar. ***

Detta gäller oavsett om serviceavtal finns eller inte. Skrivs inte serviceavtal så gäller enbart dessa 2000 timmar eller 12 månader. Om kunden tecknar ett serviceavtal så ges tillgång till följande garantier:

Förlängd garanti

Kunden kan välja att teckna Förlängd Garanti, denna är en förlängning av normalgarantins 2000 timmar / 12 månader och gäller för i stort sett samma artiklar som normalgarantin, dock med undantag för slit och förbrukningsartiklar och specifika komponentgrupper såsom slangar och slangkopplingar, sågmotorer, batterier, radioapparater och kvistknivar

Förutsatt att serviceavtal finns och servicar är gjorda av auktoriserad verkstad så har kunden upp till 1750 timmar /12månader på sig att köpa den förlängda garantin.

Den totala garantitiden (normal garanti och förlängd garanti) blir i de två alternativen som erbjuds:

Totalt 24 månader och

Totalt 3000, 4000, 5000, 6000 timmar

Totalt 36 månader och

Totalt 3000, 4000, 5000, 6000 timmar

Tiden/timmarna avser garantins total tid/timmar (inkluderar fabriksgarantin 12mån/2000tim)

StructurallTM

Denna garanti gäller i 36 månader eller 10000 timmar och omfattar framram, midja, bakram, hyttram, kranpelare, vridhus och huvudbom.

Den omfattar själva grundstommen, inkluderar inte ex rör, lager, kuggstänger mm.

Parts promise

Detta är en ersättning som vi ger till kunden då vi inte kan tillhandhålla driftskritiska artiklar

– Gäller upp till 12000 drifttimmar eller 6år

– Gäller måndag – fredag (helgfria dagar), max 10 dagar

– Ersättning 5000kr/dag efter första dygnet

Reservdelsgaranti

Förutom de ovannämnda garantier så erhåller alla kunder vår förmånliga reservdelsgaranti. Denna garanti omfattar alla John Deere artiklar* inkl. batterier och REMAN komponenter.

Garantitiden är:

– 6 månader om artikeln är installerad av kunden själv, då ersätts inte arbetskostnaden

– 12 månader om artikeln är installerad av auktoriserad verkstad, då ersätts arbetskostnaden

Garantitiden gäller oberoende av antalet drifttimmar för komponenten.

Läs hela artikeln >

Text: Bengt-Olof Dunder 


*John Deere artikel = av John Deere artikelnummersatt produkt eller vara.
John Deere vätskor = John Deeres originaloljor, fetter, glykoler och märkfärger
**John Deere Forestry AB förbehåller sig rätten att uppdatera avtalat pris årsvis enligt gällande verkstadsindustri index
från SCB. Uppdateringen görs i januari varje år. Förändras verkstadsindustri-index under året med mer än 2% görs en
justering av gällande pris.
***I all service och i alla reparationer ska John Deeres artiklar och vätskor användas