• Rotorslåtterkrossar R2g030969

S350RRotorslåtterkross

  • Det finns två rotorslåtterkrossar med sidodrag: S310R (3,10 meter) och S350R (3,50 meter)
  • Fjädringssystem med torsionsstav ger jämn, marknära avskärning och hög foderkvalitet
  • Snabbytesknivar ger enkel anpassning till olika fältförhållanden
  • Högintensiv bearbetningsrotor; bearbetningsvalsar av polyuretan tillgängliga som tillval för känsliga grödor på S310R.

Rotorslåtterkrossarna med sidodrag är utrustade med samma högpresterande krossenheter som modellerna med centrumdrag, och är idealiska för kombinationsjordbruk och maskinstationer som är i behov av en extra rotorslåtterkross för användning under högsäsong. De mycket stora däcken minimerar marktrycket under avskärning och vid vändning på vändtegen. Grödan skyddas mot skador och man undviker jordpackning.