KNIVCYLINDRAR OCH VERTIKALSKÄRARE

Golfbanor och idrottsarenor, redskap, rullar och verticutter, operatör

QA5 KNIVCYLINDER

John Deeres knivcylindrar håller skärpan längre och har bättre slagmotstånd. Anledningen är att våra knivar är tillverkade av en krom-stållegering, som kallbearbetats, formats och robotsvetsats i knivcylinderenheten. Våra specifikationer för kanthållning och härdbarhet är överlägsna dem för vanligt svarvat stål, eftersom härdning sker med induktionsvärmebehandling. (Stål av lägre kvalitet saknar enhetlig hårdhet vilket minskar värmebehandlingens effektivitet och resulterar i frekventare slipning för bibehållen skärpa).

Golfbanor och idrottsarenor, redskap, rullar och vertikalskärare, fält, golfbana, cylinder med 7 knivar

Knivcylinder med 7 knivar*

 • Används normalt för klippning av fairway, utslagsplatser, kragar och foregreener vid högre klipphöjder.
 • Används normalt för klipphöjder över 12,7 mm
 • Kan beställas till varje QA5-klippcylinderenhet eller 260SL gågreenklipparen.
 • Bredder på 46 och 56 cm

 

Golfbanor och idrottsarenor, redskap, rullar och vertikalskärare, studio, cylinder med 11 knivar

Knivcylinder med 11 knivar*

 • Används normalt för klippning av greener och fairway vid lägre klipphöjder.
 • Används normalt för klipphöjder under 12,7 mm
 • Den vanligaste knivcylindern som beställs till QA5-enheten.
 • Bredder på 46 och 56 cm

 

 

Golfbanor och idrottsarenor, redskap, rullar och vertikalskärare, studio, cylinder med 14 knivar

Knivcylinder med 14 knivar*

John Deeres åtagande innebär att tillhandahålla hårt arbetande, hållbara delar för din verksamhet. Som ett led i detta har vi utvecklat en knivcylinder med 14 knivar som sänker klippfrekvensen, ger en jämn, ren klippning och ökar spelbarheten på puttytan. Den kan monteras på på QA5 klippenheter och 180SL/220SL PrecisionCut gågreenklippare.

 • Används på green för att öka spelbarheten på puttytan och greenhastigheter vid mycket låga klipphöjder.
 • Används för klipphöjder under 12,7 mm
 • Kan ge en klippfrekvens på 3,2 mm på SL gågreenklippare utrustade med ”frekvensökningssats”, 3,2 mm på E-Cut gågreenklippare, och 0,54 mm per km/h på åkgreenklippare.

 

QA7 KNIVCYLINDER

John Deeres knivcylindrar håller skärpan längre och har bättre slagmotstånd. Anledningen är att våra knivar är tillverkade av en krom-stållegering, som kallbearbetats, formats och robotsvetsats i knivcylinderenheten. Våra specifikationer för kanthållning och härdbarhet är överlägsna de för vanligt svarvat stål, eftersom härdning sker med induktionsvärmebehandling. (Stål av lägre kvalitet saknar enhetlig hårdhet vilket minskar värmebehandlingens effektivitet och resulterar i frekventare slipning för bibehållen skärpa).

Golfbanor och idrottsarenor, redskap, rullar och vertikalskärare, golfbana, studio, cylinder med 5 knivar

Knivcylinder med 5 knivar*

 • Används normalt för ruff eller semiruff vid högre klipphöjder.
 • Används normalt för klipphöjder över 15,9 mm
 • Kan beställas som tillval för 7200A och 2653B trim- och semiruffklippare
 • Bredder på 66 och 76 cm

Golfbanor och idrottsarenor, redskap, rullar och vertikalskärare, golfbana, cylinder med 8 knivar

Knivcylinder med 8 knivar*

 • Används normalt för utslagsplatser, foregreener, semiruff och fairway med högre klipphöjder.
 • Används normalt för klipphöjder mellan 9,5 och 15,9 cm
 • Kan beställas som tillval för 7700A och 8700A fairwayklippare, samt 7200A och 2653B trim- och semiruffklippare
 • Bredder på 56, 66 och 76 cm

 

Golfbanor och idrottsarenor, redskap, rullar och vertikalskärare, fält, golfbana, cylinder med 5 knivar

Knivcylinder med 10 knivar*

 • Används normalt för fairway
 • Utvecklad för klipphöjder mellan 6,3 och 12 mm
 • Ger hög klippkvalitet och jämnt snitt på fairway.
 • Tillgänglig för 7200A trim- och semiruffklippare, samt 8900A, 7700A och 8700A fairwayklippare
 • Bredder på 56 och 66 cm

Vertikalskärare

Många hybridgräs kräver aggressiva underhållsmetoder för att stimulera ny grästillväxt för en jämn och frodig spelyta. Frekvent, lätt vertikalskärning är en väsentlig del av korrekt skötsel av dessa grässorter, och även några mer traditionella sorter.

Golfbanor och idrottsarenor, redskap, rullar och vertikalskärare, golfbana, studio, QA5 vertikalskärare

QA5 vertikalskärare*

Quick Adjust 5 (QA5) vertikalskärare för 2500B PrecisionCut åkgreenklippare, 2500 E-Cut™ hybrid åkgreenklippare och PrecisionCut fairwayklippare förenklar vertikalskärning tack vare snabba justeringar och hållbara knivar. Knivarna på 12,7 cm är sågtandade för effektiv, enhetlig klippning och har en mycket hållbar karbidspets. Det finns totalt 27 knivar per klippenhet, med ett standard knivavstånd på 19 mm.. Knivarna ska alltid köras framåt.

Golfbanor och idrottsarenor, redskap, rullar och vertikalskärare, golfbana, studio, QA7 vertikalskärare

QA7 vertikalskärare*

Precis som QA5 vertikalskäraren, har Quick Adjust 7 (QA7) för 7700 och 8700 PrecisionCut fairwayklippare extra kraftiga knivar och snabbjustering. Knivarna på 17,8 cm är utformade för effektiv, enhetlig klippning och har en hållbar karbidspets som standard.

Relaterade ämnen

 

* Kontakta din lokala John Deere återförsäljare för information om kompatibilitet och detaljerade specifikationer.