Spannmålsanalys

HarvestLab: din nya superkraft

John Deere HarvestLab™ Grain Sensing (spannmålsanalys) ger data om grödans kvalitet i realtid medan du skördar*. Informationen kompletterar avkastningskartorna genom att ge dig användbara insikter för bättre näringshantering och sortval, samt lagring och marknadsföring av grödor.

Bättre näringshantering

Bättre näringshantering

Få en bättre förståelse för vilka näringsämnen, t.ex. kväve, som framgångsrikt omvandlats till protein eller olja. Använd sedan den insamlade datan för mer riktad näringstillämpning under nästa säsong.

Optimera sortvalet

Optimera sortvalet

Olika vete- eller rapssorter kan lova mycket på papperet, men rent konkret behöver resultatet inte alltid motsvara förväntningarna. HarvestLab hjälper dig att bättre förstå platsspecifika faktorer för att hitta den optimala sorten för dina fält.

kontrollera din försäljning av grödor

Fördelar vid försäljning av grödan

Få information om kvaliteten på vetet medan du skördar, så att du vet om det lämpar sig för bröd eller foder. Skilj olika laster åt beroende på proteinhalt och lagra dem separat för att få bästa pris för spannmålen.

Relaterade ämnen

tröskning med skördetröska i t-serien

T-serien 50 ton/h**

Ingen annan skakartröska har en så stor aktiv separationsyta. Det unikt konfigurerade multicylindersystemet för urtröskning och separering levererar ojämförbar halmkvalitet. En kompakt tröska med häpnadsväckande prestanda.

smart lantbruk

Smart lantbruk

Med John Deeres teknik för precisionslantbruk kan du använda insamlad skördedata för att bättre planera sådden för nästa säsong.

*Spannmålsanalys finns för närvarande tillgänglig för S700-serien och T-serien fr.o.m. modellår 2016
**Genomströmningstester:
S-serien – interna fälttester utförda av John Deere i La Rochelle, Frankrike i juli 2021 och Aalborg, Danmark i augusti 2021
T-serien – Profi-fälttest i oktober 2020 (www.profi.de)