Medlem i EGMF

Medlem i EGMF

Om EGMF

Medlem i EGMF

EGMF

Syfte

Syftet med EGMF är att representera tillverkare av utrustning för stora trädgårdar, landskap, skogsbruk och torv. De arbetar och utvecklar den högsta standarden när det gäller kvalitet, säkerhet, ergonomi, miljövänlighet och energieffektivitet. EGMF arbetar proaktivt på en europeisk nivå med våra tillvekare, återförsäljare, forskningsinstitut och de europeiska instutitionerna för att hitta lösningar på dessa mål som ibland kan vara kontroversiella.

Organisation

European Lawnmower Manufacturers Federation grundades 1977. Medlemmarna var europeiska tillverkare av gräsklippare för privat-, kommunal- och fritidsbruk och den nationella föreningen representerade dessa tillverkare i Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Den utvidgade sitt spektrum för att täcka alla gräsklippare och trädgårdsredskap och blev EGMF 1993. Ursprungligen var syftet med föreningen att styra och påverka produktionen av tekniska dokument enligt europeisk standard när det gäller säkerhet, buller, miljöpåverkan och prestanda. Föreningen arbetade i nära samarbete med den europeiska komissionen när det gäller förberedelserna av direktiven och omsättningen av dem och användningen av gräsklippare och trädgårdutrustning inom den europeiska unionen. EGMF försäkrar att deras avsikter beaktas av internationella vetenskapliga och tekniska organisationer. Det har regelbunden kontakt med sin motpart i USA – Outdoor Power Equipment Institute (OPEI).

Med syfte att förbättra lobbyaktiviteterna med den europeiska instutionen i Bryssel och kontakterna till beslutstagarna inom fältet 1998, etablerade EGMF sitt allmäna sekretariat med Orgalime, samordningsgruppen inom den europeiska mekaniska, elektriska, elektronik och metallindustrierna.

För tillfället omfattar EGMF medlemmarna 29 europeiska tillverkare och 7 nationella samfund från Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Spanien och Storbritannien som representerar indirekta EGMF medlemmar som huvudsakligen är SME tillverkare i deras land.

http://www.egmf.org/