PRESTERA MER.  GARANTERAT.

PRESTERA MER.
GARANTERAT.

Bränslegaranti

Visa allaDölj alla

Den faktiska bränslekostnaden

Tack vare JDLink kan du få korrekt information om bränsleförbrukning och löpande kostnader. Den här tekniken tillåter även våra återförsäljare att ge dig tips på hur du kan ta hand om dina maskiner på ett bättre sätt. 

Våra undersökningar visar att bränsle är den största löpande kostnaden – normalt sett hälften av vad det totalt kostar att äga en traktor under en fyraårsperiod.

 

 

Att välja rätt traktor

Att välja en bränsleeffektiv traktor är det första steget i att minska dina bränslekostnader. Motorspecifikationer kan vara vilseledande. Det som är viktigt är hur effektivt kraften överförs till marken och kraftuttaget. John Deere utformar och tillverkar många av drivlinans komponenter. Det innebär att vi kan säkerställa de olika komponenternas samverkan, minimera effektförlust och maximera bränsleeffektiviteten.

 


7R överför upp till 95 procent av den tillgängliga effekten
DLG Powermixtest nr.: 2014-0437; 10/2014; www.dlg-test.de

 

  1. Kompakta kylpaket med utmärkt luftflöde optimerar motorns effekt och bränsleekonomi
  2. Hög växellådseffekt med DirectDrive, e23 PowerShift och AutoPower minimerar förluster
  3. Axelutförandet och breda däck gör att mer kraft överförs till marken

DLG är en oberoende instans som har testat lantbruksmaskiner i över 50 år. Deras Powermix blandtest mäter den specifika bränsleförbrukningen under fjorton olika arbetsbelastningar även kraftuttag, hydraulik och transportlägen.

 

* Intern beräkning utförd av John Deere 2018 baserat på DLG Powermix-testet. Konkurrenternas genomsnitt beräknades som ett medelvärde av g/kWh i resultaten från DLG Powermix-testet (40 km/h). Genomsnittliga värden multiplicerades med effekten som respektive JD-modell uppvisade i DLG Powermix-testet (40 km/h). Antaganden: dieselpris = 12,88 kr/liter, DEF-pris (avgasvätska) = 8,96 kr/liter, dieseldensitet = 0,8247 g/ml, DEF-densitet = 1,09 g/ml. Endast miljösteg IV traktorer ingick i beräkningen av medelvärde för konkurrenternas genomsnitt. 6215R jämförd med Fendt 720, Case IH Puma 240 och New Holland T7.230. 7310R jämförd med Fendt 939, Case IH Optum 300 och NH T7.315 HD. 8400R jämförd med Fendt 939 och Case IH Magnum 380 http://www.dlg.org/traktoren.html

Mätning av bränsleeffektivitet

Du behöver inte ta det vi säger om bränsleförbrukningen för givet, och du behöver inte föra protokoll själv. Alla traktorer som är utrustade med JDLink fjärrövervakning registrerar data för bränsleförbrukning, belastning, tomgångstid m.m.

Skapa ett konto i informationscentralen på myjohndeere.com eller använd appen på din mobiltelefon för att övervaka din bränsleförbrukning. Nu kan du i samarbete med din återförsäljare identifiera möjligheter att förbättra bränsleeffektiviteten.

 

 

Tips för bränslebesparing vid transport

Kontrollera däcktrycket regelbundet
Olika studier har visat att bränsleförbrukningen kan minskas med upp till 15 procent om man har rätt däcktryck. För transportkörning, rekommenderar däcktillverkarna att man lägger till 0,4 bar för att minska rullmotståndet och samtidigt bränsleförbrukningen.

Använd satellitnavigation
Hitta alltid raka spåret till rätt fält.  Du slipper onödig körning, förbrukar inte bränsle i onödan, och du blir klar med jobbet snabbare.

Optimera viktbelastningen
Visste du att varje ton viktbelastning som egentligen inte behövs ökar bränsleförbrukningen med 1 liter/timme? Kontrollera vikterna för att försäkra dig om att du inte tynger traktorn i onödan.

Kör mjukt
Snabb acceleration och hastiga inbromsningar förbrukar bränsle i onödan. Håll en konstant hastighet om du kan, och var uppmärksam på det som händer framför dig så att du har tid att reagera på t.ex. oväntade hinder.

 

 

Så här fungerar programmet

* Bränslegarantin erbjuds av i programmet deltagande John Deere återförsäljare under perioden 1 november 2020 till 31 oktober 2021 och gäller endast för helt nya (ej tidigare sålda) 6R- (6-cylindrig), 7R- och 8R-seriern traktorer som köps eller leasas under denna period. Online-registrering hos din återförsäljare är ett krav för att kunna utnyttja denna garanti. Bränslegarantin gäller fältarbete och transportkörning i enlighet med insamlade JDLink-data.

Garantin gäller för det första året av ägande och baseras på mängden bränsle som används både vid fältarbete och transportkörning, jämfört med respektive målförbrukning. Om bränsleförbrukningen överstiger våra målvärden ersätts kunden med mellanskillnaden. Om förbrukningen understiger våra målvärden utgår en bonus på halva mellanskillnaden. Bonusen är begränsad till maximalt 30 000 kr.

Deltagande i programmet är inte obligatoriskt, men registrering till bränslegarantin måste slutföras samma dag som traktorn levereras till dig. Parallellt med detta kommer din återförsäljare att erbjuda dig ett FarmSight-servicepaket, och tala om när och hur han kan hjälpa dig att använda din JDLink-utrustade traktor2 på bästa sätt. 

 


Beräkning av andrahandsvärde

Medelvärde för nätåterförsäljning1 av konkurrenternas varumärken (200 hk) visar en genomsnittlig värdeminskning på 126 kr/h.  

Genomsnittliga priser på nätåterförsäljning1 visar att John Deere 200 hk-traktorer behåller sitt värde bättre än andra märken. Värdeminskningen per timme är cirka 21 kr lägre. 

1 Intern beräkning utförd av John Deere 2017 baserat på data som inhämtats från Agriaffaires, Traktorpool, Mascus (april/maj 2017). Båda avskrivningskurvorna är resultatet av en multivariabel icke-linjär regression. Beräkningen gäller en 6R med stort chassi och jämförbara modeller från andra tillverkare. Inköpspris antas vara 1 365 000 kr. 1 000 körtimmar per år under 4 år. http://www.agriaffaires.com, www.traktorpool.de, www.mascus.com.

2 Bränslegarantin är endast tillgänglig hos i programmet deltagande John Deere återförsäljare under perioden 1 november 2020 till 31 oktober 2021. Programmet gäller endast nya 6R- (6-cylindrig), 7R- och 8R-serien traktorer som köps eller leasas (ej hyrda) under denna period. Online-registrering hos din återförsäljare är ett krav för att kunna utnyttja denna garanti. Bränslegarantiprogrammet gäller fältarbete och transportkörning (d.v.s. körhastigheter över 20 km/h) i enlighet med insamlade JDLink-data. Garantin gäller för det första året av ägande och baseras på mängden bränsle som används både vid fältarbete och transportkörning, jämfört med respektive målförbrukning. Om bränsleförbrukningen överstiger våra målvärden ersätts kunden med mellanskillnaden. Om förbrukningen understiger våra målvärden utgår en bonus på halva mellanskillnaden. Kontakta din John Deere återförsäljare för mer information om hur du registrerar dig.