PRESTERA MER. GARANTERAT.

PRESTERA MER.
GARANTERAT.

Bränslegaranti

Visa allaDölj alla

Den faktiska bränslekostnaden

Tack vare JDLink kan du få korrekt information om bränsleförbrukning och löpande kostnader. Den här tekniken tillåter även våra återförsäljare att ge dig tips på hur du kan ta hand om dina maskiner på ett bättre sätt. 

Våra undersökningar visar att bränsle är den största löpande kostnaden - normalt sett hälften av vad det totalt kostar att äga en traktor under en 4 års period. 

 

 

Välja rätt traktor

Att välja en bränsleeffektiv traktor är det första steget att minska dina bränslekostnader. Motorspecifikationer kan vara vilseledande. Det som är viktigt är hur effektivt kraften levereras till marken och kraftuttaget. John Deere designar och tillverkar många av drivningskomponenterna. Det betyder att vi kan se till att enskilda komponenter fungerar tillsammans i harmoni, minimerar strömförluster och maximerar bränsleeffektiviteten.

 


7R överför upp till 95% av den tillgängliga effekten
DLG Powermixtest nr.: 2014-0437; 10.2014; www.dlg-test.de

 

  1. Kompakta kylarpaket med utmärkt luftflöde optimerar motorns utsläpp och bränsleförbrukning
  2. Hög effektivitet när det gäller växlingen på DirectDrive, e23 PowerShift och AutoPower minimerar förluster
  3. Axelutförandet och breda däck att mer kraft överförs till marken

DLG är en oberoende instans som har testat jordbruksmaskiner i över 50 år. Deras PowerMix test mäter den specifika bränsleförbrukningen under fjorton olika arbetsbelastningar även kraftuttag, hydraulik och transportlägen.

 

* Intern beräkning utförd av John Deere under 2017 baserad på DLG-transporttestet. Medelvärdet för andra tillverkares maskiner beräknades som medelvärdet av g/kWh i resultaten från DLG:s transporttest (40 km/h). Medelvärdet multipliceras med effekten som respektive John Deere-modell uppvisar i DLG-transporttestet (40 km/h). Antaganden: dieselkostnad = 9,20 kr/liter, DEF-kostnad = 6,44 kr/liter, dieseldensitet = 0,8247 g/ml, DEFß-densitet = 1,09 g/ml. Endast miljösteg IV traktorer tas med i beräkningen av medelvärde för andra tillverkares maskiner. 6215R jämförd med Fendt 720, Case IH Puma 240 och New Holland T7.230. 7310R jämförd med Fendt 939, Case IH Optum 300 och NH T7.315 HD. 8400R jämförd med Fendt 939 och Case IH Magnum 380; http://www.dlg.org/traktoren.html

Mätning av bränsleeffektivitet

Du behöver inte lyssna på vad vi säger när det gäller bränsleförbrukningen och du behöver inte föra protokoll själv.  Alla traktorer som är utrustade med JDLink fjärrövervakning registrerar data för bränsleförbrukning, belastning, tomgångstid m.m.

Skapa ett konto i informationscentralen, myjohndeere.com eller använd appen på din mobiltelefon för att övervaka din bränsleförbrukning. Nu kan du i samarbete med din återförsäljare identifiera möjligheter att förbättra bränsleeffektiviteten.

 

 

Tips att spara bränsle vid transport

Kontrollera däcktrycket regelbundet
Olika studier har visat att bränsleförbrukningen kan minskas med upp till 15% om man har rätt däcktryck. Däcktillverkarna rekommenderar att man lägger till 0,4 bar för att minska motståndet när däcken rullar och minska bränsleförbrukningen.

Använd satellitnavigation
Kom till rätt åker varje gång.  Du slipper onödiga sträckor, slösad bränsle och du får jobbet gjort snabbare.

Optimera din ballast
Visste du att varje onödigt ton ballast ökar bränsleförbrukningen med 1 l/h? Kontrollera traktorns balansvikt och försäkra dig om att den inte har för mycket last.

Kör mjukt
Snabb acceleration och hastiga inbromsningar slösar bränsle. Håll dig vid en stadig hastighet om du kan och försök att känna igen hinder och faror i tid för att undvika plötsliga förändringar.

 

 

Så här fungerar programmet

Bränslegarantin erbjuds av i programmet medverkande John Deere-återförsäljare under perioden 1 september 2017 tilll 31 oktober 2018 och gäller endast för alla nya 6R- (6 cylinder), 7R- och 8R-seriens traktorer. Garantiprogrammet gäller endast för transporttillämpningar (över 20 km/h) i enlighet med uppgifterna från JDLink.

Incitamentet gäller det första året av ägarskap. John Deere ersätter skillnaden mellan den faktiska bränsleförbrukningen under transporter och målförbrukningen av bränsle till kunden. Om förbrukningen ligger över målet baseras ersättningen på antalet extra liter som används.  Om den ligger under målet baseras ersättningen på det dubbla antalet liter av bränsle som sparats.

En registrering till programmet är inte obligatorisk men den måste avslutas samma dag som traktorn levereras till dig. Parallellt med detta kommer din återförsäljare erbjuda ett FarmSight-servicepaket, som inkluderar när och hur din återförsäljare kommer att hjälpa dig att använda din traktor2 med JDLinkTM på ett korrekt sätt. 

 

Underhålls- och reparationskostnader

Kundenkäter visar att maskinernas tillförlitlighet och aktiva körtid är det allra viktigaste för en lantbruksverksamhet. Regelbundet underhåll är avgörande för bibehållen driftsäkerhet, optimal bränsleförbrukning och körtid. Oberoende studier visar att John Deere traktorer är mycket kostnadseffektiva med låga underhålls- och reparationskostnader.

* John Deere-modeller: Reparationskostnader motsvarar PowerGard Protection Plus (1 + 4 år, 1 000 h/år) i Tyskland, nov. 2017. John Deere underhållskalkylator har använts för att beräkna underhållskostnaderna för 5 000 h. Arbete kostnader uppskattas till 552 kr/h. PowerGard- och arbetskostnader varierar från land till land. Genomsnittskostnader för underhåll och reparationer för branschen har beräknats från KTBL:s databas från 2016, för en traktor med mindre slitage som antas ha körts 1 000 h/år, under fem år. www.ktbl.de

Beräkning av andrahandsvärde

Genomsnittligt värde för nätåterförsäljning1 av andra traktormärken visar på en värdeminskning på i genomsnitt 110,40 kr/h.

Genomsnittliga priser vid nätåterförsäljning1 visar att John Deere 200 hk traktorer behåller sitt värde bättre än andra märken. Värdeminskningen är cirka 18,40 kr lägre per timme.

1 Intern beräkning utförd av John Deere under 2017 baserad på data som inhämtats från Agriaffaires, Traktorpool, Mascus (april/maj 2017). Båda avskrivningskurvorna är resultatet av en multivariabel icke-linjär regression. Beräkningen gäller för en 6R med stort chassi och jämförbara modeller från andra tillverkare. Inköpspris antas vara 1 196 000 kr. 1 000 driftstimmar per år under 4 år. http://www.agriaffaires.com; www.traktorpool.de; www.mascus.com;.

2 Bränslegarantiprogrammet är endast tillgängligt från deltagande John Deere återförsäljare mellan 1 september 2017 och 31 oktober 2018. Programmet gäller alla nya 6R- (6-cyl.), 7R- och 8R-serien traktorer, som köpts eller leasats mellan dessa datum. För att kvalificera dig för programmet måste du registrera dig hos din John Deere återförsäljare. Programmet gäller endast för transportkörning (över 20 km/h) i enlighet med data från JDLink. Kontakta din John Deere återförsäljare för mer information om hur du registrerar dig.

3 Endast tillgänglig hos deltagande återförsäljare. Erbjudandet gäller alla nya John Deere 6R- (6-cyl.), 7R-, 8R- och 8RT-serien traktorer som köpts eller leasats mellan 1 november 2017 och 31 oktober 2018. För utnyttjande av backup-maskin vänligen kontakta din återförsäljare för gällande villkor. Beräknade belopp baseras på gällande euro valutakurs vid framtagning av materialet.