John Deere HarvestLabAMS

  • Automatisk snittlängdsjustering baserat på torrsubstans, för bättre komprimering och ensilagekvalitet
  • Exakt justering av tillsatsmedel för ensilage för optimerad fermentering
  • En sensor, tre användningsområden: självgående exakthack, mobilt laboratorium, gödseltunna
Skriv ut
PLACEHOLDER ALT TEXT

HarvestLab har utvecklats och patenterats tillsammans med Carl Zeiss, och använder NIR-teknologi, för mätning och analys av den skördade grödans olika beståndsdelar, mer än 4 000 gånger i sekunden. Precisionen är helt överlägsen metoden med några slumpmässiga prov från vagnen, och möjliggör dessutom snittlängdsjustering under gång, vilket säkerställer optimal ensilagekvalitet. Animalieproducenter tjänar på att upptäcka realtidsförändringar i foderkvaliteten, energiproducenter får ökad kontroll över användningen av ensilagetillsatser, och maskinstationerna får fler möjligheter att tillhandahålla tjänster som ger kunden ett ökat värde, samt flexiblare faktureringsmetoder.

Mätning av torrsubstanshalten i majsensilage med HarvestLab har utvärderats och bekräftats av DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft).