Fält ConnectAMS driftsystem

  • Öka avkastningen med upp till 0,35 t/ha
  • Frodigare växtlighet
  • Minskad totalkostnad för bevattning
  • Enhetlig kvalitet på grödan
Skriv ut

Se under ytan

Vattenhalten varierar från fält till fält, från gröda till gröda. John Deere Field Connect använder fältinstallerade avkännare för att mäta fukthalten på olika djup. Den sänder sedan informationen trådlöst till din dator eller mobila enhet, så att du kan fatta realtidsbaserade beslut om bevattningen, var du än befinner dig. Med hjälp av Field Connect schemalägger du effektiv bevattning utifrån diagram över jordfuktighet, istället för antaganden eller rena gissningar.

Andra sensorer mäter luft- och jordtemperatur, vindhastighet, luftfuktighet, solstrålning, nederbördsmängd och bladens vattenhalt. Du har tillgång till exakt information om allt som sker både över och under ytan.