iTEC ProAMS

  • Automatisk vändning på vändtegen
  • Total redskapsmanöverkontroll
  • Optimerad redskapsfunktion

iTEC Pro vändtegsautomatik.

Vår innovativa iTEC Pro (Intelligent Total Equipment Control) vändtegsautomatik integrerar John Deere AutoTrac automatisk styrning och helt automatiska manövreringssystem på 6R-, 7R-, 8R-, 8RT-, 9R- och 9RT/X-serien traktorer.

Vilken form fältet än har, kontrollerar iTEC Pro automatiskt hela vändningen, genom att snabbt och exakt utföra alla traktor- och redskapsfunktioner. Det inkluderar anpassning av körhastigheten, in- och urkoppling av kraftuttag, och automatisk höjning och sänkning av redskap vid exakt rätt tid och plats.

Perfekta vändningar på vändtegen, oavsett vem som kör och oberoende av rådande förhållande.

För att få veta mer om iTEC Pro vändtegsautomatik, se våra videofilmer på visa iTEC Pro animation.