MyMachineConnectAMS

  • Ta aktiv körtid till en ny nivå: Proaktivt underhåll och möjlighet till fjärrstyrd uppbackning
  • Fjärrstyrd monitoråtkomst
  • Full uppkoppling i hela maskinparken
PLACEHOLDER ALT TEXT

Starta nästa odlingssäsong med känslan av att du och din uppkopplade maskin är rustade för optimal prestanda från säsongens första till sista dag. Med förberedande underhåll och fjärrstyrd service- och produktuppbackning ökar vi den aktiva körtiden, bibehåller maskinens andrahandsvärde och minskar dina underhållskostnader. För att detta skall vara möjligt levereras många John Deere maskiner med ett femårigt abonemmang på JDLink Access som standard, något som nu också inkluderar fjärrstyrd monitoråtkomst.