MaskinparkslogistikAMS Driftssystem

  • Samla all information om maskinparken på en plats
  • Förbättrad drift med läges- och prestandakontroll
Skriv ut

Öka effektiviteten

Visa allaDölj alla

Öka effektiviteten

Uppkoppling till andra

Om du använder flera olika maskiner, kanske på flera olika platser samtidigt, kommer du att uppskatta att du har all information om driften ständigt tillgänglig via dina mobila enheter. På en karta kan du få en fullständig översikt över dina fält och maskiner och kan visa nuvarande GPS-position för samtliga maskiner och spåra deras lägeshistorik. Och med digital gränsdragning kan du ställa in systemet så att du får en varning när maskinerna rör sig utanför ett fördefinierat område.

Fjärråtkomst

Uppkoppling till andra

Du kan när som helst kontrollera maskininställningar, användning och prestanda och även jämföra vissa data mellan olika maskiner, var du än befinner dig. Om du ser möjligheter till prestandaoptimering kan du snabbt begära fjärråtkomst till monitor för att hjälpa förare med inställningar för maskiner och ISOBUS-redskap. När data är visuell är det så mycket lättare att arbeta med den. Du ’ kommer njuta av visning som visar färgade fält för att se vilka fält som är avverkade, eller om arbete kvarstår på något eller flera av dem.