MaskinparkslogistikTeknik för precisionslantbruk

  • Färre telefonsamtal eftersom alla i organisationen kan se var maskinerna befinner sig
  • Enklare schemaläggning eftersom alla maskiner kan ses på en enda bild

Förbättra effektiviteten

Om du använder flera olika maskiner, kanske på flera olika platser samtidigt, kommer du att uppskatta att du har all information om driften ständigt tillgänglig via dina mobila enheter. Du får fullständig överblick över dina fält och maskiner på en enda karta och kan visa nuvarande GPS-position för samtliga maskiner och spåra deras lägeshistorik. Med digital gränsdragning kan du ställa in systemet så att du får en varning när maskinerna rör sig utanför ett fördefinierat område.

Fjärråtkomst

Du kan när som helst kontrollera maskininställningar, användning och prestanda och även jämföra vissa data mellan olika maskiner, var du än befinner dig. Om du ser möjligheter till prestandaoptimering kan du snabbt begära fjärrstyrd monitoråtkomst för att hjälpa förare med inställningar för maskiner och ISOBUS-redskap. Visuell data är så mycket lättare att arbeta med. Du kommer säkert att uppskatta de tydliga bilderna och färgkodningen som låter dig se vilka fält som är avverkade, eller om arbete kvarstår på något eller flera av dem.