Motorolja utgiftskalkyl

Ange efterfrågade uppgifter i kolumnen till vänster för att jämföra den årliga kostnaden för John Deere olja och filter jämfört med konkurrenterna. Se hur kombinationen av Plus-50™ II premium motorolja och John Deere filter kan utgöra en verklig kostnadsbesparing. Med den kombinationen kan oljebytesintervallen ökas till 750 timmar!*


Antal driftstimmar per år
Oljemängd vid byte i liter
Konkurrentolja pris per liter
Konkurrentfilter pris per styck
Bytesintervall med kk-produkt(h)
JD Plus 50 II pris per liter
Orginalfilter pris per styck
Förlängt oljeskiftesintervall* (h)
  ICKE JOHN DEERE OLJA OCH OLJEFILTER JOHN DEERE PLUS-50™ II MOTOROLJA OCH ICKE JOHN DEERE OLJEFILTER JOHN DEERE PLUS-50™ II MOTOROLJA OCH JOHN DEERE ORIGINALFILTER
Olja pris per liter
Oljemängd per byte
Kostnad för olja
Kostnad för filter
 
Total kostnad per oljebyte
 
Oljebytesintervall
Antal oljebyten per år
 
Total kostnad per år
Kostnad per driftstimme

* 750h bytesintervall gäller enbart John Deere T4 Diesel motorer som är godkända för detta, i övrigt är det 500h som gäller då;

1. Motorn är godkänd för förlängt bytesintervall.
2. John Deere Plus 50 II motorolja används (ACEA E7 / API CK-4 / CJ/4)
3. John Deere original oljefilter används.
4. Motorn använder diesel med max 10 mg/kg svavel och max FAME halt 7%.

För vidare information se aktuell manual tillhörande aktuell motor.

* 750h bytesintervall gäller enbart John Deere T4 Diesel motorer som är godkända för detta, i övrigt är det 500h som gäller då;

1. Motorn är godkänd för förlängt bytesintervall.
2. John Deere Plus 50 II motorolja används (ACEA E7 / API CK-4 / CJ/4)
3. John Deere original oljefilter används.
4. Motorn använder diesel med max 10 mg/kg svavel och max FAME halt 7%.

För vidare information se aktuell manual tillhörande aktuell motor.