Motorolja utgiftskalkyl

Lägg in nödvändiga uppgifter som finns upptagna i kolumnen till vänster i tabellen med uppgifter om John Deere Plus 50 II och John Deere original oljefilter, samt motsvarande konkurrentprodukter. Modellen visar då den sammanlagda besparing som kan uppnås med orginalprodukterna. Med den kombinationen kan oljebytesintervallen ökas till 750 timmar!*


Antal driftstimmar per år
Oljemängd vid byte i liter
Konkurrentolja pris per liter
Konkurrentfilter pris per styck
Bytesintervall med kk-produkt(h)
JD Plus 50 II pris per liter
Orginalfilter pris per styck
Förlängt oljeskiftesinterval*l (h)
  Konkurrentens olja och konkurrentens oljefilter JD Plus-50 II motorolja & konkurrent-oljefilter JD Plus-50 II Motorolja & JD original oljefilter
Oljans pris per liter  kr  kr  kr
Oljemängd per byte  l  l  l
Kostnad för olja  kr  kr  kr
Kostnad för filter  kr  kr  kr
 
Total kostnad per oljebyte  kr  kr  kr
 
Oljebytesinterval  h  h  h
Oljebyte per år
 
Total kostnad per år  kr  kr  kr
Kostnad per driftstimme  kr  kr  kr

* 750h bytesintervall gäller enbart John Deere T4 Diesel motorer som är godkända för detta, i övrigt är det 500h som gäller då;

1. Motorn är godkänd för förlängt bytesintervall.
2. John Deere Plus 50 II motorolja används (ACEA E7 / API CK-4 / CJ/4)
3. John Deere original oljefilter används.
4. Motorn använder diesel med max 10 mg/kg svavel och max FAME halt 7%.

För vidare information se aktuell manual tillhörande aktuell motor.