Varumärken

1876 varumärke

1876

Det första varumärket där en hoppande hjort används registrerades år 1876, även om registreringsdokument visar att varumärket hade använts under tre år. John Deere var väletablerat i Moline vid den här tiden. Företaget producerade fler än 60 000 plogar varje år. De kallades ofta ‘Moline-plogar’ på grund av fabrikens placering. Det fanns givetvis behov av ett officiellt, registrerat varumärke. Ett officiellt varumärke var också enda skyddet mot kopiering och bedrägeri.

Varumärket visar en hjort som hoppar över en stock. Det är intressant att det ursprungliga varumärket visar en typ av hjort som är vanlig i Afrika. Den inhemska nordamerikanska vitsvanshjorten avbildas i framtida varumärken.

 

1912 varumärke

1912

Den andra versionen av John Deere varumärket började användas år 1910 och registrerades 1912. Återigen visades en hjort som hoppade över en stock. Den här gången återgavs dock fler detaljer med mer skärpa. Parollen "The Trade Mark of Quality Made Famous by Good Implements" som visas längst ned uppträder här för första gången.

1936

1936

1936 såg företagets standardiseringskommittén ett behov av att "anpassa varumärket bättre för tryck på produkterna." Detta ledde till att hjorten fick en hel silhuett och man tog bort alla detaljer från den tidigare illustrationen. Den här förändringen i kombination med de utsträckta benen gav en starkare, mer igenkänningsbar profil.

En kant med 12 sidor lades till runt den hoppande hjorten och hornen ändrades något. Orden "John Deere, Moline, Ill." stannade kvar på samma plats men med något fetare stil. Parollen nedanför ändrades inte.

1937

1937

År 1937 registrerades ännu ett uppdaterat varumärke. Det här var ännu enklare. Typografin och den hoppande hjorten fanns med, men kanten försvann. John Deere erbjöd fler produkter än någonsin förr. Nu fanns det fler platser där varumärket kunde användas, vilket kan har föranlett uppdateringen. Det faktum att företagets hundraårsjubileum inträffade år 1937 kan också ha bidragit till ändringen.

1950

1950

Den här uppdateringen var ett genombrott på många sätt när den kom år 1940. Först och främst var hjortens’ horn framåtvända. Svansen pekade uppåt för att likna vitsvanshjorten. Den hoppade dessutom inte längre över en stock. Orden "John Deere," nu med ett fetare teckensnitt med fyrkantiga seriffer, placerades nu ovanför hjorten’s huvud och horn. En ny slogan – "Quality Farm Equipment" i fetstil utan seriffer flyttades ned till marken under hjorten. Orden "Moline, Ill." slopades också – en förändring som borde ha gjorts långt tidigare eftersom John Deere utökade sin räckvidd över hela världen. Den omgivande kanten ändrades och blev en fyrsidig form med raka sidor och svängd över- och underdel för att sluta samman och innefatta varumärkeselementen.

1956

1956

1956 års version av varumärket, som registrerades år 1962, representerade återigen behovet av en enklare design. Parollen "Quality Farm Equipment" slopades. Vid den här tiden hade John Deere etablerats inom branschen för byggnadsutrustning. För entreprenörer och skogsarbetare blev symbolen på gula och svarta maskiner välbekant. Kantens hörn försågs med en radie och alla fyra sidorna med en lätt böjd linje. Orden "John Deere" placerades för första gången nedanför den hoppande hjorten. Själva hjorten lämnades i stort sett oförändrad: utsträckta ben, framåtvända horn.

1968

1968

En skarpt tecknad, modern stil utmärkte 1968 års revision. Ett företags-PM anger: "det nya varumärket är i linje med de framsteg som görs inom alla företagets divisioner... det ger möjlighet till bättre reproduktion och bättre läsbarhet inom fler användningsområden." Hjortbilden strömlinjeformades för att visa en stram sidsilhuett med bara två ben i stället för fyra och ett horn med fyra taggar. "John Deere"-logotypen ändrades till en handmodifierad version, baserad på teckensnittet Helvetica. Den elliptiska kantens bredd gjordes smalare och storleken på hjorten innanför kanten ökades.

2000

2000

År 2000 presenterade John Deere varumärkets senaste utveckling. Det här uppdaterade märket håller fast vid det starka John Deere arvet. Ändå ger de skärpta hornen, vinklarna, muskulaturen och attityden varumärket ett kraftfullt och dynamiskt intryck. John Deere’ logotypen, som i årtionden kallats den "hoppande hjorten"”, hoppar nu för första gången faktiskt uppåt i stället för att landa.

Genom årens lopp har förbättringar av varumärket återspeglat företagets kärnpunkt vid respektive tidpunkt och vad man såg som viktigt inför framtiden. Den aktuella versionen belyser den fasta John Deere föresatsen att förbli fokuserat på att vara det förstklassiga företaget inom dess branscher över hela världen och samtidigt ha sin fasta rot i de grundläggande värderingarna – kvalitet, innovation, integritet och engagemang.