Tidigare ledare

Porträtt av Hans Becherer

Hans Becherer

Styrelseordförande och VD

1990-2000

Hans Becherer som tog examen från Trinity College i Hartford, Connecticut år 1957 kom till Deere & Company år 1962 efter att ha fått en MBA från Harvard University tidigare under året.

Till tidigt 1980-tal tjänstgjorde Becherer i flera olika marknadsförings- och ledningsbefattningar i Europa och år 1983 utsågs han till vice ordförande för Deere Overseas Farm and Consumer Products Division. År 1986 utnämndes han till vice verkställande ordförande för Worldwide Farm Equipment and Consumer Products. Därefter valdes han till ordförande och operativ chef under 1987 och tjänstgjorde som ordförande och VD från september 1989.

I maj 1990 utsågs Becherer till styrelseordförande för Deere & Company efter Robert Hansons avgång. Becherer betonade "äkta värde" och byggde på strategier för fortlöpande förbättringar samt global tillväxt.

Under hans verksamma period blev verksamheten för grönyte- och markskötselutrustning – en del av verksamheten för jordbruksutrustning – en separat verksamhetsdivision.

Företaget fortsatte att expandera närvaron över hela världen och tog steget in på nya marknader i Kina, Indien, Sydamerika och det forna Sovjetunionen. Under 1990-talet tog tekniken ett starkt grepp och John Deere fortsatte att leda branschen med innovationer inom precisionslantbruk och datoranvändning.

År 1997 påbörjade Deere & Company en långsiktig relation med Professional Golfer's Association och sponsrade den årliga turneringen John Deere Classic. Företaget blev även PGA-tourens officiella leverantör av golfbaneutrustning och man tillhandahåller utrustning för turneringens Tournament Players Club-banor.

I samband med öppnandet av John Deere Pavilion i Moline, Illinois år 1997 blev John Deere en större aktör inom turistbranschen. Paviljongen med utrustningsvisningar och interaktiva utställningar är en av delstatens mest populära turistmål.

År 1999 redovisade Deere & Company en global nettoförsäljning och intäkter på 11,7 miljarder $ och nettoinkomster på 239 miljoner $. Becherer avgick i maj 2000.

Deere & Company (NYSE: DE) är en världsledande leverantör av avancerade produkter och tjänster med fokus på framgångsrika och nöjda kunder som arbetar med jorden – de som odlar, skördar, omvandlar, berikar och byggerför att möta världens ständigt stigande behov av livsmedel, bränsle, bostäder och infrastruktur. Sedan 1837 har John Deere levererat innovativa produkter av överlägsen kvalitet, byggda på en tradition av integritet. Besök John Deere på den globala webbplatsen på www.JohnDeere.com för mer information.