HD40XDukbord

  • Skärbredd: 12,20 m
  • Gummimattornas bredd: 1 200 mm
  • Mattornas hastighet: 72‒228 m/min
  • Dubbel knivdrivning med 2 080 snitt/min
  • 1 200 mm skärbordsbotten

Jämn stubbhöjd

Att hålla en konstant stubbhöjd vid avskärning ger bättre belastning av tröskan, för bättre avskiljning och rent spannmål. Detta säkrar i sin tur att endast enhetliga halmpartiklar lämnas bakom tröskan. Det gör det också lättare för jordbearbetningsredskap att förbereda en bättre såbädd, med bättre etablering av frön och, i slutändan, högre grobarhetsprocent.