Utmärkt val för ärter och bönor

Flytande knivbalk för renare skärning på ojämn mark

 

600F skärbord för låg stubbhöjd på ojämn mark

600F-skärbordet med hydrauliskt flytläge arbetar fortare och skär av stjälkarna renare, med utmärkt markföljning på ojämn mark, för minskat spill i liggande och trassliga grödor. 600F-skärborden finns tillgängliga i 5 olika bredder från 6,10 till 10,70 m. Ramen, drivningarna, skruven och inmatningsplåtarna av rostfritt stål känns igen från 600R-serien, men 600F har också sin egna unika flexteknik.

 

Särskilt korta fingrar för att skära mot marken

Högeffektiv avskärning

Knivsektionerna har speciella, korta inmatningsfingrar, till skillnad från fingrarna för tröskning av småfröiga grödor. De möjliggör upplockning av gröda nära marken utan att plöja för djupt i jorden och sätta igen knivbladen. Knivsektionernas ytbehandling ger ett högt slitagemotstånd, en fördel eftersom de utsätts för mycket föroreningar (ett vanligt fenomen vid tröskning av baljväxter). Knivfingrarna kan snabbt justeras för att minimera knivsektionernas avstånd, vilket ger mindre igensättning och ett renare snitt.

upp- och nedrörelse av den flexibla knivbalken med 152 mm

Flexibel knivbalk

Den flexibla knivbalkenhar ett 152 mm flytläge över hela bredden, och plockar därmed upp mer gröda. Det från hytten justerbara flytlägestrycket ger snabb markanpassning och minskad risk för schaktning i våt eller lös jord.

Konvertera den det flexibla skärbordet till ett standardbord för småfröigt spannmål med låsmekanismen.

Full anpassning till småfröiga grödor och raps

Med skärbordets höjdsensorer (tillval) och en särskild låsmekanism för den flexibla knivbalken omvandlas flexskärbordet till ett standardbord för småfröiga grödor. En standard rapsförlängning kan också monteras som tillval, vilket gör 600F-serien till ett universalskärbord.

Poly glidskor inställda på lägsta stubbhöjd på 38 mm plockar upp varje kärna. De ger mindre friktion och mindre risk för jordansamling, liksom minskad brandrisk i torra och steniga förhållanden.

För mer information: klicka på den modell som passar bäst för dina skördeförhållanden.

MODELLSkärbredd, mPENDLING, FLYTLÄGE, mmLägsta stubbhöjd, mmINMATNINGSSKRUV, DIAMETER, MMKnivbalk, SLAG/min

6,10

152

38

660

1 960

6,70

152

38

660

1 960

7,60

152

38

660

1 960

9,15

152

38

660

1 960

10,70

152

38

660

1 960