1 Resultat

Skärbord

600R

616R

Skärbord

600R-serien skärbord matchar John Deere tröskornas höga avverknings- och genomströmningskapacitet. En innovativ konstruktion, avancerad teknik och kvalitetssäkrade tillverkningsprocesser ger 616R den höga kapacitet som bidrar till ökad produktivitet. Med dubbelsnittknivar, matarbord i rostfri stålplåt och inmatningsfingrar över skruvens fulla bredd, erbjuder 616R smidig inmatning av hög kapacitet, och utmärkt avskärning i småfröiga grödor och under varierande förhållanden.

618R

Skärbord

600R-serien skärbord matchar John Deere tröskornas höga avverknings- och genomströmningskapacitet. En innovativ konstruktion, avancerad teknik och kvalitetssäkrade tillverkningsprocesser ger 618R den höga kapacitet som bidrar till ökad produktivitet. Med dubbelsnittknivar, matarbord i rostfri stålplåt och inmatningsfingrar över skruvens fulla bredd, erbjuder 618R smidig inmatning av hög kapacitet, och utmärkt avskärning i småfröiga grödor och under varierande förhållanden.

620R

Skärbord

600R-serien skärbord matchar John Deere tröskornas höga avverknings- och genomströmningskapacitet. En innovativ konstruktion, avancerad teknik och kvalitetssäkrade tillverkningsprocesser ger 620R den höga kapacitet som bidrar till ökad produktivitet. Med dubbelsnittknivar, matarbord i rostfri stålplåt och inmatningsfingrar över skruvens fulla bredd, erbjuder 620R smidig inmatning av hög kapacitet, och utmärkt avskärning i småfröiga grödor och under varierande förhållanden.

622R

Skärbord

600R-serien skärbord matchar John Deere tröskornas höga avverknings- och genomströmningskapacitet. En innovativ konstruktion, avancerad teknik och kvalitetssäkrade tillverkningsprocesser ger 622R den höga kapacitet som bidrar till ökad produktivitet. Med dubbelsnittknivar, matarbord i rostfri stålplåt och inmatningsfingrar över skruvens fulla bredd, erbjuder 622R smidig inmatning av hög kapacitet, och utmärkt avskärning i småfröiga grödor och under varierande förhållanden.

625R

Skärbord

600R-serien skärbord matchar John Deere tröskornas höga avverknings- och genomströmningskapacitet. En innovativ konstruktion, avancerad teknik och kvalitetssäkrade tillverkningsprocesser ger 625R den höga kapacitet som bidrar till ökad produktivitet. Med dubbelsnittknivar, matarbord i rostfri stålplåt och inmatningsfingrar över skruvens fulla bredd, erbjuder 625R smidig inmatning av hög kapacitet, och utmärkt avskärning i småfröiga grödor och under varierande förhållanden.

630R

Skärbord

600R-serien skärbord matchar John Deere tröskornas höga avverknings- och genomströmningskapacitet. En innovativ konstruktion, avancerad teknik och kvalitetssäkrade tillverkningsprocesser ger 630R den höga kapacitet som bidrar till ökad produktivitet. Med dubbelsnittknivar, matarbord i rostfri stålplåt och inmatningsfingrar över skruvens fulla bredd, erbjuder 630R smidig inmatning av hög kapacitet, och utmärkt avskärning i småfröiga grödor och under varierande förhållanden.

635R

Skärbord

600R-serien skärbord matchar John Deere tröskornas höga avverknings- och genomströmningskapacitet. En innovativ konstruktion, avancerad teknik och kvalitetssäkrade tillverkningsprocesser ger 635R den höga kapacitet som bidrar till ökad produktivitet. Med dubbelsnittknivar, matarbord i rostfri stålplåt och inmatningsfingrar över skruvens fulla bredd, erbjuder 635R smidig inmatning av hög kapacitet, och utmärkt avskärning i småfröiga grödor och under varierande förhållanden.

600PF

618PF

Skärbord
600 PremiumFlow är en vidareutveckling av det väl beprövade 600R-bordet, genom att materialflödet till skruven är konstant. Genom att grödan matas in med axen först förbättras skördekapaciteten med upp till 10 procent.

620PF

Skärbord
600 PremiumFlow är en vidareutveckling av det väl beprövade 600R-bordet, genom att materialflödet till skruven är konstant. Genom att grödan matas in med axen först förbättras skördekapaciteten med upp till 10 procent.

622PF

Skärbord
600 PremiumFlow är en vidareutveckling av det väl beprövade 600R-bordet, genom att materialflödet till skruven är konstant. Genom att grödan matas in med axen först förbättras skördekapaciteten med upp till 10 procent.

625PF

Skärbord
600 PremiumFlow är en vidareutveckling av det väl beprövade 600R-bordet, genom att materialflödet till skruven är konstant. Genom att grödan matas in med axen först förbättras skördekapaciteten med upp till 10 procent.

630PF

Skärbord
600 PremiumFlow är en vidareutveckling av det väl beprövade 600R-bordet, genom att materialflödet till skruven är konstant. Genom att grödan matas in med axen först förbättras skördekapaciteten med upp till 10 procent.

635PF

Skärbord
600 PremiumFlow är en vidareutveckling av det väl beprövade 600R-bordet, genom att materialflödet till skruven är konstant. Genom att grödan matas in med axen först förbättras skördekapaciteten med upp till 10 procent.

640PF

Skärbord
600 PremiumFlow är en vidareutveckling av det väl beprövade 600R-bordet, genom att materialflödet till skruven är konstant. Genom att grödan matas in med axen först förbättras skördekapaciteten med upp till 10 procent.

600X

625X

Skärbord

600X-serien är ett mångsidigt skärbord som matchar John Deere tröskornas höga avverknings- och genomströmningskapacitet. En innovativ konstruktion, avancerad teknik och kvalitetssäkrade tillverkningsprocesser ger 625X den höga kapacitet som bidrar till ökad produktivitet.

630X

Skärbord

600X-serien är ett mångsidigt skärbord som matchar John Deere tröskornas höga avverknings- och genomströmningskapacitet. En innovativ konstruktion, avancerad teknik och kvalitetssäkrade tillverkningsprocesser ger 630X den höga kapacitet som bidrar till ökad produktivitet.

635X

Skärbord

600X-serien är ett mångsidigt skärbord som matchar John Deere tröskornas höga avverknings- och genomströmningskapacitet. En innovativ konstruktion, avancerad teknik och kvalitetssäkrade tillverkningsprocesser ger 635X den höga kapacitet som bidrar till ökad produktivitet.

640X

Skärbord

600X-serien är ett mångsidigt skärbord som matchar John Deere tröskornas höga avverknings- och genomströmningskapacitet. En innovativ konstruktion, avancerad teknik och kvalitetssäkrade tillverkningsprocesser ger 640X den höga kapacitet som bidrar till ökad produktivitet.

625X

Skärbord

600X-serien är ett mångsidigt skärbord som matchar John Deere tröskornas höga avverknings- och genomströmningskapacitet. En innovativ konstruktion, avancerad teknik och kvalitetssäkrade tillverkningsprocesser ger 625X den höga kapacitet som bidrar till ökad produktivitet.

600D

625D

Skärbord

625D Draper Platform ökar skördetröskans produktivitet vid skörd av småfröiga spannmålsväxter och ris.

– Systemet med en gummimatta ger en jämn och enhetlig matning av grödan till matningstrumman och skördetröskans matarhus.– Idealiskt för skörd av grödor där ytterligare tröskbordsproduktivitet är önskvärt.

630D

Skärbord
625D Draper Platform ökar skördetröskans produktivitet vid skörd av småfröiga spannmålsväxter och ris.
– Systemet med en gummimatta ger en jämn och enhetlig matning av grödan till matningstrumman och skördetröskans matarhus.– Idealiskt för skörd av grödor där ytterligare tröskbordsproduktivitet är önskvärt.

635D

Skärbord
625D Draper Platform ökar skördetröskans produktivitet vid skörd av småfröiga spannmålsväxter och ris.
– Systemet med en gummimatta ger en jämn och enhetlig matning av grödan till matningstrumman och skördetröskans matarhus.– Idealiskt för skörd av grödor där ytterligare tröskbordsproduktivitet är önskvärt.

640D

Skärbord
625D Draper Platform ökar skördetröskans produktivitet vid skörd av småfröiga spannmålsväxter och ris.
– Systemet med en gummimatta ger en jämn och enhetlig matning av grödan till matningstrumman och skördetröskans matarhus.– Idealiskt för skörd av grödor där ytterligare tröskbordsproduktivitet är önskvärt.

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.