Denna sekretesspolicy förklarar hur John Deere och dess kontrollerade dotterbolag behandlar personuppgifter. Denna sekretesspolicy ger också svar på specifika frågor som du kan ha beträffande sekretesspolicyn och säkerheten för insamlade data. Denna policy riktar sig till personer med vilka vi interagerar, inklusive besökare eller användare av våra webbplatser, program (webb eller mobil) eller onlineprodukter och -tjänster; nuvarande och potentiella kunder; företagsledning och personal hos företagskunder och säljare; förvaltning och personal hos auktoriserade återförsäljare och distributörer; besökare på våra anläggningar, museer och attraktioner samt andra mottagare av våra produkter och tjänster. Vi hänvisar till individer vars personuppgifter behandlas som "du" i denna policy.

Personuppgifter delas med medlemmar i John Deere-koncernen. En lista över medlemmar som tillhör John Deere-koncernen finns häroch i debindande företagsregelverken. Medlemmar som tillhör John Deere-koncernen kan gemensamt behandla personuppgifter under vissa omständigheter.

Lands- eller produktspecifika sekretesstillägg kan gälla för behandling av personuppgifter i förhållande till specifika produkter eller tjänster som erbjuds av John Deere och som allmänt sett kan kräva behandling av ytterligare kategorier av personuppgifter eller behandling för olika ändamål.

John Deeres produkter och tjänster distribueras via ett nätverk av auktoriserade återförsäljare och distributörer. Majoriteten av dessa auktoriserade återförsäljare och distributörer är företag som ägs och drivs självständigt och som därmed kan ha sina egna sekretesspolicyer.

1. Typer av personuppgifter som vi samlar in

Vi behandlar personuppgifter om dig. Det här avsnittet innehåller några vanliga exempel. Beroende på ditt land/din region och gällande lagstiftning kan exemplen nedan betraktas som personuppgifter och/eller samlas in från dig.

Personuppgifter och kontaktuppgifter

 • Namn, födelsedatum, myndighetsidentifierare, signatur och bild.
 • Adress, telefonnummer och e-postadress.
 • Demografisk information (t.ex. kön, civilstånd, hushåll och allmän plats).
 • Användarnamn, lösenord och profil på sociala medier.
 • GPS-position.

Information om transaktioner och finansiella konton

 • Finansiell information (t.ex. kontoinnehavare, kontonummer, kredit-/bankkortsinformation och finansierings-/leasinginformation).
 • Transaktionsinformation (t.ex. inköp, servicehistorik, betalningar, klagomål och anspråk).
 • Information om kreditansökan (t.ex. tillgångar, skulder, inkomst, anställning, finansiella rapporter, information om aktuella och tidigare konton hos oss, utrustning och dollarbelopp som ska finansieras, kreditinformation [inklusive kreditpoäng] och egendomsrapporter om alla egendomar som säkrar din skyldighet gentemot oss).
  • Försäkringsinformation (t.ex. försäkringsskydd).

Preferens- och relationsinformation

 • Preferens- och relationsinformation (t.ex. affärstyp och intressen).
 • Information om företagsroller (t.ex. anställning, jobbtitel, kontaktinformation, företagsinformation och anställningshistorik).
 • Information om egendom, gård eller företag.
 • Språkpreferens.
 • Information om hur du interagerar med oss, auktoriserade återförsäljare och distributörer samt affärspartner.
 • Uppgifter om konton hos oss (t.ex. inköp, förfrågningar, kundkonton, garantianspråkshistorik och betalningshistorik).

Information om dator, enhet, onlineservice, sociala medier och internet

 • Aktivitet i våra onlinetjänster (t.ex. användarnamn och lösenord som används för att logga in, datum/tid för besök och sökinformation).
 • Enhetsidentifierare för alla enheter som används för att komma åt våra onlinetjänster (t.ex. modell, serienummer och användningsspårning).
 • Information om sidor eller innehåll som besöks på onlinetjänsterna.
 • Profil på sociala medier och kommentarer (inklusive synpunkter och åsikter), bilder och annan information som du kanske skriver på diskussionsforum, användarformulär (inklusive sociala medier) eller som svar på enkäter.
 • Om du har öppnat eller läst våra meddelanden.
 • Cookies och annan spårningsteknik (se cookiepolicyn).
 • Tid och varaktighet för användning av onlinetjänster, felrapporter och prestandadata. Information och data som samlas in inkluderar din IP-adress (Internet Protocol) och information relaterad till IP-adressen.
 • Typ och version av din enhets operativsystem eller webbläsare.
 • Maskinvarumodell och andra unika enhetsidentifierare samt i vissa fall din enhets plats. Denna information kan registreras när du använder onlinetjänsterna.

Känsliga eller särskilda personuppgifter

 • Vissa av de personuppgifter som vi kan behandla i anslutning till syftet i avsnitt 3 kan anses vara känsliga eller särskilda personuppgifter enligt gällande lagstiftning om dataskydd. I vissa länder/regioner får dessa data inte samlas in.

Vi samlar också in maskindata som genereras av, samlas in av eller lagras i produkter, utrustning eller annan maskinvara eller enhet som är sammankopplad med produkter eller utrustning. Mer information om hur vi kan använda maskindata finns i John Deeres policy för datatjänster och abonnemang.Exempel på sådana data kan vara licens, registrering, VIN, platstimmar, felsökningsdata och användningsinformation.

2. Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från olika källor, inklusive: 

Information vi samlar in direkt från dig:

Vi samlar in personuppgifter när du interagerar med oss. Du kan lämna personuppgifter till oss elektroniskt, skriftligt eller muntligt. Exempel på vanliga tillfällen när du lämnar personuppgifter till oss är när du:

 • anmäler dig för eller köper tjänster eller köper produkter och utrustning
 • registrerar dig för ett konto
 • använder våra onlinetjänster, inklusive vår webbplats
 • anmäler dig för att få ett nyhetsbrev
 • kontaktar oss för kundservice eller registrerar din garanti
 • ansöker om finansiering
 • svarar på enkäter.

Från tredje parter:

Vi får personuppgifter om dig från tredje parter som lämnar dem till oss. Tredje parter är exempelvis auktoriserade återförsäljare och distributörer, leverantörer, försäkringsbolag, din arbetsgivare, kreditreferensorganisationer och brottsbekämpande eller statliga myndigheter.

Om du köper eller leasar varor eller tjänster på kredit samlar vi i allmänhet in personuppgifter om dig från dig, kreditkontor, finansiella organ och andra fordringsägare, din arbetsgivare samt offentligt tillgängliga källor i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Vi kan till exempel samla in personuppgifter från vissa tredje parter, t.ex. din arbetsgivare för att bekräfta dina inkomstuppgifter, fordringsägare för att bekräfta att du är kreditvärdig och kreditkontor för att få en kreditrapport, eller så kan vi anlita en agent för att samla in information för vår räkning. Vi kan även ha befintliga personuppgifter om dig i ett arkiv om du har varit kund tidigare eller borgensman för en annan av våra kunder.

Vi kan också samla in personuppgifter från tredje parts dataleverantörer som förbättrar våra filer och hjälper oss att bättre förstå våra kunder:

 • om du köper någon av våra produkter eller tjänster genom sådana tredje parter
 • om du går till webbplatser för sociala medier, t.ex. Facebook, eller om du interagerar med en funktion för sociala medier på onlinetjänsterna, såsom en plugin-funktion för sociala medier (en "gilla"-knapp på Facebook)
 • om du "gillar" våra sidor på sociala medier
 • om du går med i våra communities.

Vi (eller tredje parter) använder cookies och andra tekniska verktyg för att samla in information om din dator eller enhet och din användning av John Deeres och andra tredje parters webbplatser och program. Se vår cookiepolicylängst ner på vår hemsida för mer information om de cookies vi använder.

3. Så här använder vi personuppgifter (våra "syften")

Vi behandlar personuppgifter i de fall där vi har en lämplig juridisk grund. Vanliga juridiska grunder och syften för behandling av personuppgifter omfattar följande, såvida inte en annan juridisk grund gäller enligt kraven i lands- eller produktspecifika lagar:

Behandling för att uppfylla avtalsmässiga skyldigheter:Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter gentemot dig. Denna behandling består av:

 • Insamling och användning av personuppgifter för att tillhandahålla de begärda produkterna och tjänsterna.
 • Leverans av varor och tjänster som du begär.
 • Tillhandahållande av relaterade tjänster såsom produktleverans, underhåll, kund- och produktsupport och -service (inklusive garantiservice), finansiering, leasing och kredittjänster samt drift av onlinetjänsterna.
 • Bedömning av din kreditvärdighet − i vissa länder/regioner görs detta genom användning av automatiskt beslutsfattande.
 • Underhåll och insamling av ditt konto, svar på dina relaterade frågor, bearbetning av din feedback och tillhandahållande av support.
 • Tillhandahållande av allmänna kundtjänster för dig och svar på dina frågor och klagomål angående våra tjänster.
 • Upprätthållande av din åtkomst till relaterade tjänster och program.
 • Utskick av servicekommunikation om underhåll, tillgänglighet, funktionalitet eller andra frågor till dig.

Behandling där du ger ditt samtycke: Vi behandlar personuppgifter baserat på ditt samtycke, som du kan återkalla när som helst. Denna behandling kan bestå av:

 • Delning av personuppgifter med våra auktoriserade återförsäljare, distributörer och/eller handlare så att de kan stödja dig när du köper en produkt eller tjänst eller på annat sätt som du och din återförsäljare/handlare kommit överens om.
 • Delning av personuppgifter när du köper eller leasar varor eller tjänster med kredit från en auktoriserad återförsäljare, distributör, handlare från John Deere Financial-multifunktionskonto eller annan person, eller när du går med på att garantera någon annans skyldigheter enligt ett sådant arrangemang.
 • Delning av personuppgifter med leverantörer.
 • Delning av personuppgifter med auktoriserade återförsäljare och distributörer så att de kan kontakta dig med marknadsföringsinformation om John Deeres produkter och tjänster.
 • Marknadsföring till dig om våra produkter och tjänster samt identifiering av varor och tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig, inklusive från auktoriserade återförsäljare och distributörer, leverantörer och partner. Vi kommer endast att kontakta dig för marknadsföringssyften som du godkänt i dina marknadsföringsinställningar.
 • Administrering av utlottningar, tävlingar, lojalitetsprogram och andra marknadsföringshändelser som du anmäler dig till eller deltar i, t.ex. schemaläggning och arrangemang av rundvandringar i våra anläggningar eller attraktioner samt deltagande i produktlanseringar och andra mässor.
 • Tillhandahållande av annan information som kan vara av intresse, t.ex. meddelanden, påminnelser, serviceavbrott, produktförbättringsprogram, nyhetsbrev om teknisk service, nyheter om John Deere, företagstidningar (såsom The Furrowoch Homestead), kataloger samt inbjudningar till mässor, produktlanseringar och andra evenemang.

Behandling för att säkerställa efterlevnad:

 • Vi behandlar personuppgifter enligt tillämplig lagstiftning eller lagstadgade krav som John Deere omfattas av.

Behandling baserat på vårt legitima intresse. Vi kan behandla personuppgifter baserat på vårt legitima intresse, inklusive enligt följande:

 • För att övervaka, underhålla och förbättra vår IT-miljö och de program som våra kunder använder och som vi använder för att hantera våra tjänster.
 • Vid behov kommer vi att behandla personuppgifter i syfte att förhindra eller åtala brottsliga aktiviteter, som bedrägeri, och för att hävda eller försvara oss mot juridiska klagomål.
 • Vi kan pseudonymisera/anonymisera personuppgifter för att skapa datauppsättningar som vi använder för våra affärsändamål, inklusive utveckling av nya produkter och tjänster.
 • För att utvärdera din användning av våra tjänster som stöd för vår utveckling av nya produkter och tjänster, och för att förbättra våra befintliga produkter och tjänster.

4. Varför lämnas personuppgifter ut av John Deere?

Vi delar personuppgifter på det sätt och i de syften som beskrivs nedan och i enlighet med denna sekretesspolicy och alla transaktionsspecifika dokument, såvida vi inte har informerat dig om något annat eller om behandlingen står i konflikt med tillämplig lag.

 • Med John Deere-koncernen, där sådan delning är till hjälp för att förse dig med våra tjänster eller produkter eller för att driva vår verksamhet.
 • Med andra företag för att utföra specialiserade eller professionella funktioner för oss.
 • Med tredje parts tjänsteleverantörer (som arbetar enligt våra instruktioner i ett skriftligt avtal med oss) för att hjälpa oss att tillhandahålla information, produkter eller tjänster till dig samt för att driva och leda vår verksamhet, eller för att hantera och förbättra våra produkter eller tjänster. Vi delar dina personuppgifter med dessa tredje parter för att utföra tjänster, med förbehåll för lämpliga avtalsmässiga begränsningar och säkerhetsåtgärder. Dessa inkluderar IT-tjänsteleverantörer som hjälper till att hantera våra IT- och backoffice-system och maskintjänster, inklusive internet- och programvarutjänster: datavärdskap, datakonvertering och molntjänster, kontohantering och säkerhet, testning, felsökning, felrapportering och användningsanalys, samt mobila telekommunikationsleverantörer.
 • Med tillsynsmyndigheter och domstolar för att följa alla tillämpliga lagar, förordningar och regler samt förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter, tillsynsmyndigheter och andra statliga organ.
 • Med auktoriserade återförsäljare och distributörer så att de kan ge dig stöd. De kan använda dina personuppgifter på de sätt som anges i "Så här använder vi personuppgifter" i avsnitt 3 ovan eller i anslutning till produkter och tjänster som kompletterar vårt eget utbud av produkter och tjänster. Dessa tjänster kan omfattas av separata villkor och sekretesspolicyer.
 • Med våra partner, dotterbolag eller annonsörer kan vi dela sammanställda, statistiska eller trafikmönsterrelaterade data så att du kan få fler personliga erbjudanden.
 • Med onlinetjänster som kan innehålla plugin-program eller innehåll från tredje part, till exempel Facebook ("Gilla"-knappen), Twitter ("Dela på Twitter"-knappen), LinkedIn eller Google. Mer information finns i vår cookiepolicy.
 • Om vi i framtiden säljer eller överför en del av eller hela vår affärsverksamhet eller våra tillgångar till en tredje part, kan vi dela information med en potentiell eller faktisk tredje part som köper vår verksamhet eller våra tillgångar.

5. Cookies och liknande tekniker för insamling av information

Tekniskinformation som också kan utgöra personuppgifter (din webbläsartyp, ditt operativsystem, din IP-adress, ditt domännamn) kan samlas in via cookies och annan spårningsteknik (t.ex. transparenta GIF-filer). Se vår cookiepolicylängst ned på vår hemsida för mer information.

V súvislosti s osobnými údajmi máte určité práva, ktoré podliehajú určitým výnimkám a závisia od vašej krajiny/regiónu a v niektorých prípadoch závisia od vykonávanej činnosti spracúvania. Ak vo svojej krajine/regióne, napríklad v EÚ/Spojenom kráľovstve, máte tieto práva a ak si želáte získať prístup k Osobným údajom, opraviť ich, aktualizovať, požiadať o vymazanie, požiadať o informácie, vzniesť námietku, požiadať o obmedzenie spracovania, požiadať o prenosnosť údajov, nepodliehať rozhodnutiam založeným výlučne na automatizovanom spracovaní alebo v súvislosti s osobnými údajmi inak konať, svoje práva môžete kedykoľvek uplatniť vyplnením nižšie uvedeného formulára žiadosti dotknutej osoby alebo kontaktovaním nás pomocou kontaktných údajov uvedených v časti 12 („Ako nás kontaktovať“) nižšie.

Formulár žiadosti dotknutej osoby –⁠ Spojené štáty >

Formulár žiadosti dotknutej osoby –⁠ Brazília >

Formulár žiadosti dotknutej osoby –⁠ Kanada >

Formulár žiadosti dotknutej osoby –⁠ Čína >

Formulár žiadosti dotknutej osoby –⁠ EÚ >

Formulár žiadosti dotknutej osoby –⁠ Južná Afrika >

Formulár žiadosti dotknutej osoby –⁠ Thajsko >

Ak sme osobné údaje spracúvali s vaším súhlasom, svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie vášho súhlasu neovplyvní zákonnosť žiadneho spracúvania, ktoré sme vykonali pred vaším odvolaním, ani neovplyvní spracúvanie osobných údajov vykonávané na základe iných zákonných dôvodov spracúvania, ako je váš súhlas.

V prípade, že máte pochybnosti o tom, ako spracúvame osobné údaje, v niektorých krajinách/regiónoch máte právo podať sťažnosť miestnemu dozornému orgánu. Napriek tomu, že máte právo sa kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, prosíme vás, aby ste sa najskôr pokúsili všetky problémy vyriešiť s nami.

Ak chcete podať všeobecnú sťažnosť na ochranu osobných údajov, ktorá sa inak netýka vyššie uvedeného práva na ochranu osobných údajov, vyplňte formulár tu >

V prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa osobných údajov, obráťte sa na nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti 12 nižšie. Pred tým, ako vám poskytneme vami požadované osobné údaje, si od vás na overenie vašej totožnosti a z bezpečnostných dôvodov môžeme vyžiadať dodatočné informácie. V súlade s platnými právnymi predpismi si vyhradzujeme právo účtovať poplatok v prípadoch povolených zákonom, napríklad ak je vaša žiadosť neopodstatnená alebo neprimeraná.

S prihliadnutím na právne a iné prípustné dôvody vynaložíme všetko primerané úsilie, aby sme vašej žiadosti vyhoveli bezodkladne alebo vás informovali v prípade, že na vybavenie vašej žiadosti potrebujeme ďalšie informácie. Vašej žiadosti nemusíme byť schopní vždy vyhovieť v plnom rozsahu, napríklad ak by to malo vplyv na povinnosť zachovávať mlčanlivosť, ktorú máme voči iným osobám, alebo ak sme podľa zákona povinní žiadosť vybaviť iným spôsobom.

V niektorých krajinách/regiónoch sa môžete odhlásiť z odberu marketingových a propagačných správ od nás prostredníctvom príslušného prepojenia alebo písomne prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti 12 nižšie. Ak dostávate našu e-mailovú komunikáciu, môžete sa odhlásiť aj kliknutím na prepojenie na zrušenie odberu, ktoré je súčasťou každého e-mailu. Pripomíname, že od nás môžete naďalej dostávať komunikácie týkajúce sa transakcií a účtov.

Uplatnenie týchto práv (napríklad vymazanie, vznesenie námietky, obmedzenie alebo odmietnutie či odvolanie súhlasu so spracovaním) nám v niektorých prípadoch môže znemožniť dosiahnutie účelov uvedených v časti 3 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

7. Informations- och datasäkerhet

Vi har implementerat och upprätthåller lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, policyer och förfaranden som är utformade för att minska risken för oavsiktlig förstörelse eller förlust, obehörigt avslöjande eller obehörig åtkomst av personuppgifter. Se vår senaste hållbarhetsrapporteller kontakta oss enligt avsnitt 12 nedan för ytterligare information om vårt cybersäkerhetsprogram.

8. Datalagring

Vi kommer att lagra personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in, enligt förklaringen i denna sekretesspolicy eller transaktionsspecifika dokument. Under vissa omständigheter kan vi lagra personuppgifter under längre tid, till exempel när vi måste göra det i enlighet med juridiska, lagstadgade, skattemässiga eller redovisningsrelaterade krav. Under särskilda omständigheter kan vi lagra personuppgifter under längre tid så att vi har ett korrekt register över dina affärer med oss i händelse av klagomål eller utmaningar, eller om vi rimligen tror att det finns en möjlighet till rättstvister gällande personuppgifter eller dina affärer med oss. Uppgifterna lagras i enlighet med vår plan för datalagring och aktuella lagenliga bestämmelser. I enlighet med vår plan för datalagring och aktuella lagstadgade krav raderar och/eller anonymiserar vi personuppgifter som inte längre behövs.

9. Överföring av personuppgifter globalt

John Deere driver en global affärsverksamhet. Därför kan personuppgifter överföras och lagras i länder runt om i världen, däribland Europeiska unionen (EU), USA, Brasilien, Indien och andra länder där John Deere har kontor, auktoriserade återförsäljare, distributörer eller tjänsteleverantörer. Dessa platser har ofta olika standarder för dataskydd. När vi överför personuppgifter till andra länder kommer vi med dessa skillnader i åtanke att skydda uppgifterna enligt beskrivningen nedan i denna sekretesspolicy eller enligt vad som delgavs dig vid tidpunkten för datainsamlingen.

John Deere vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att överföringar av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lag och hanteras noggrant för att skydda dina sekretessrättigheter och intressen. Vi har etablerat och implementerat en uppsättning bindande företagsregelverk för EU bland medlemmarna i John Deere-koncernen som har godkänts av EU:s dataskyddsmyndigheter som en lämplig skyddsnivå för de personuppgifter som vi behandlar globalt. En kopia av våra bindande företagsregelverk finns här.

I alla andra länder utanför EU har lämpliga åtgärder implementerats för överföring av personuppgifter mellan medlemmar i John Deere-koncernen, t.ex. standardavtalsklausuler, certifieringar, uppförandekoder eller andra giltiga dataöverföringsmekanismer. Våra interna policyer och uppförandekoder kräver också efterlevnad av alla tillämpliga sekretesslagar och -regler.

När vi överför personuppgifter utanför John Deere eller till tredje part som hjälper till att tillhandahålla våra produkter och tjänster, kräver vi avtalsenliga åtaganden från dem för att skydda personuppgifter. Vissa av dessa garantier är väl kända dataöverföringsvillkor, t.ex. EU:s standardavtalsklausuler.

När vi får förfrågningar om information från brottsbekämpande myndigheter eller tillsynsmyndigheter bedömer vi noggrant dessa förfrågningar innan vi delar några personuppgifter, och delar sedan endast personuppgifter enligt vad som är lämpligt.

Du kan kontakta oss för mer information om vår användning av tjänsteleverantörer och de skyddsåtgärder vi har vidtagit (inklusive en kopia av relevanta avtalsskyldigheter) för att säkerställa lämpligt skydd av personuppgifter vid överföring enligt ovan.

10. Sekretesspolicy för barn

John Deeres webbplats och applikationer riktas inte till barn eller unga och vi samlar inte medvetet in några personuppgifter direkt från barn under 18 år. Om du tror att vi behandlar information som rör ett barn ska du kontakta oss med hjälp av informationen i avsnittet "Så kontaktar du oss" nedan så att vi kan undersöka och begränsa uppgifterna.

11. Ändringar av denna sekretesspolicy

Vi kommer då och då att uppdatera denna sekretesspolicy med nyheter eller förändringar. Om vi gör ändringar kommer vi att revidera datumet "Senast uppdaterad" längst ned i denna policy.

12. Så här kontaktar du oss/gemensamma personuppgiftsansvariga

Kontakta oss om du har frågor eller kommentarer om hur vi hanterar sekretessfrågor eller om denna sekretesspolicy. Våra utsedda datasekretessansvariga (eller liknande) anges också här.

Om du bor i:

Kontaktinformation:

USA eller något land som inte anges nedan

Attn: Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
One John Deere Place
Moline, IL 61265, USA

PrivacyManager@JohnDeere.com

Mer information om Kaliforniens sekretessrättigheter finns på www.deere.com.

Formulär för registrerade personers rättigheter

Argentina

PrivacyManager@JohnDeere.com

Australien och Nya Zeeland

John Deere Limited (Australia)
Magnesium Drive
Crestmead, Queensland 4132

Australien: 1800 800 981

Nya Zeeland: 0800 303 100

PrivacyManager@JohnDeere.com

Brasilien

PrivacyManager@JohnDeere.com

Formulär för registrerade personers rättigheter

Kanada

Datasekretessansvarig

John Deere Canada ULC

P.O. Box 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

Datasekretessansvarig

John Deere Financial

P.O. Box 1000

Grimsby, Ontario, L3M 4H5

CanadaPrivacyManager@JohnDeere.com

Kina

PrivacyManager@JohnDeere.com

Formulär för registrerade personers rättigheter

Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien

Data Privacy Officer EEA/UK
John Deere GmbH & Co. KG
John-Deere-Str. 70, 68163
Mannheim, Tyskland

R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com

Formulär för registrerade personers rättigheter

Mexiko

PrivacyManager@JohnDeere.com

Ryssland

PrivacyManager@JohnDeere.com

Sydafrika

John Deere (Pty) Ltd

Information Officer

38 Oscar Street, Hughes Ext. 47

Boksburg

1459

Sydafrika

manirebone@johndeere.com

Formulär för registrerade personers rättigheter

Thailand

John Deere (Thailand) Limited
No. 90 CW Tower, 32nd Floor, Unit A3202
Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-district
Huai Kwang District, Bangkok 10310 Thailand
Attn: Nattakorn Jitsuttanapol,
Controller
Email: Jitsuttanapolnattakorn@johndeere.com
Tel: +662 676 9717

Data Subject Rights Request Form

WIRTGEN GROUP-företag

WIRTGEN GROUP

Branch of John Deere GmbH & Co. KG

Reinhard-Wirtgen-Str. 2,

D-53578 Windhagen

data.protection@wirtgen-group.com

Definitioner

Personuppgifter definieras enligt gällande lagstiftning. De definieras ofta som all information som gäller en identifierad eller identifierbar fysisk person ("Registrerad person"). En identifierbar fysisk person innebär ofta en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, i synnerhet med hjälp av en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata osv.

I Sydafrika och Argentina skyddas även företagens personuppgifter av tillämpliga lagar om datasekretess. Vid behandling av sådana personuppgifter i Sydafrika och Argentina följer vi denna sekretesspolicy.

Behandling definieras i tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till handlingar som insamling, lagring, användning, åtkomst, förändring, radering, förstörelse eller delning av data.

Maskindata är data som genererats av, samlats in av eller lagrats i din utrustning, hårdvara eller annan enhet som kommunicerar med din utrustning.

Tillämplig lag innebär alla relevanta och tillämpliga lagar, regler, förordningar, dekret, bestämmelser, beslut, order, mandat och lösningar som rör datasäkerhet, dataskydd, sekretess och/eller behandling av personuppgifter, och som gäller för John Deere-koncernen.

Personuppgiftsansvarig innebär en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, instans eller annan organisation som ensam eller tillsammans med andra bestämmer syftet med och förfarandet för behandlingen av personuppgifter.

Den John Deere-enhet som du har en huvudsaklig relation till är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in från individer inom ramen för denna policy. Denna enhet kan variera beroende på situationen. Det kan vara den enhet som har ingått ett service-/leveransavtal med dig eller din arbetsgivare, den enhet som har försett dig med marknadsförings- och reklammaterial samt kommunikation, den främsta enhet i landet som driver den John Deere-webbplats som du har besökt, den enhet som driver de lokala anläggningar som du har besökt, den enhet som (med)organiserat ett evenemang osv.

När det finns mer än en enhet som är ansvarig för bearbetningen, t.ex. när två John Deere-enheter ingår ett affärsavtal med ditt företag, är dessa enheter gemensamt ansvariga för att en särskild bearbetningsaktivitet är laglig ("gemensamma personuppgiftsansvariga").

Vid vissa tillfällen kan mer än en John Deere-enhet behandla dina personuppgifter som oberoende personuppgiftsansvariga. Om du har några frågor om personuppgiftsansvariga ska du inte tveka att kontakta oss (se avsnitt 12 för kontaktuppgifter).

Sekretesstillägg för Australien och Nya Zeeland

Sekretesspolicyer för Kalifornien och andra amerikanska delstater

Tillägg för Kina

Last Updated: April 23, 2024