MUNSTYCKE

Golfbanor och idrottsarenor, sprutor, redskap, munstycke

 

 

Det NYA John Deere Turf XC-munstycket – ett genombrott för jämn sprutning

John Deere XC Turf-munstycket har utformats speciellt för den särskilda utmaningen att spruta på golfbanor och rekreationsområden – för att ge bättre täckning och effektivare tillämpning.

Golfbanor och idrottsarenor, sprutor, redskap, munstycke, Turf XC-munstycke

John Deere Turf XC-munstycken

Vi erbjuder Turf XC-munstycken i tre olika storlekar; 025, 04 och 08. Detta för att täcka behov från 200 till 1 000 liter vatten per hektar, samt hastigheter från 3 till 7 km/h.
025 och 04 rekommenderas för bladverkande svampmedel, ogräsmedel och tillväxtregulatorer, medan 08-munstycket rekommenderas för jordpåverkande svampmedel och vätmedel.

Golfbanor och idrottsarenor, sprutor, redskap, munstycke, minskad avdrift, fäkt, golfbana

Minskad avdrift

Med John Deere XC-munstycken minskar du risken för avdrift avsevärt, tack vare tekniken med pneumatisk atomatisering, som förbättrar bibehållning av sprutvätskan på bladverket. Du får ut det mesta av varje tillämpning eftersom våra munstycken ger enhetligare droppstorlek, och våra munstycken producerar fler droppar per ml än andra avdriftsreducerande munstycken.

 

Jämfört med konventionella munstycken, därupp till 14 procent av dropparna bildar avdrift, är mindre än 3 procent av dropparna från våra munstycken så fina att de riskerar att missa målet. Det innebär att mer av preparaten träffar målet och mindre av det riskerar att rinna av.

Golfbanor och idrottsarenor, sprutor, redskap, munstycke, helt nya designfunktioner, fält, golfbana

Helt ny utformning

Den helt nya utformningen på våra munstycken har en unik strypning som ger ojämförbart enhetlig täckning oavsett spruthöjd. Sprutning på böljande mark har aldrig varit så jämn.

 

Få optimal droppstorlek och -spridning över hela rampen i all slags terräng. Sprutmönstertester visar att spridningen vid användning av konventionella munstycken på rampen kan avvika med upp till 25 procent vid 30 cm. Med XC-munstycken ligger avvikelser vid spridning konstant under 3 procent.

Golfbanor och idrottsarenor, sprutor, redskap, munstycke, sprutmönster, fäkt, golfbana

Sprutmönster

Ibland gör en till synes liten justering en stor skillnad: för att kompensera för sprutans framåtrörelse har vi utformat våra munstycken med ett noggrant uträknat bakåtvänt sprutmönster. Resultaten visar att det var rätt tänkt: Vätskan från munstycket lägger sig på hela bladet, med avsevärt förbättrad bibehållning på bladverket.

Relaterade ämnen