DIVERSE

Sprutor, Studio, Diverse

Fylld med valmöjligheter

Med SelectSpray-serien kan du välja mellan centrifugal- eller membranpump, och mellan avancerad automatisk eller manuell mängddosering. Utöver det kan du göra ytterligare ett viktigt val:

Valet att använda ditt transportfordon till annat än bara sprutning. På några få minuter, och utan redskap, kan du avmontera sprutan och använda ProGator HD transportfordonet till de många andra uppgifterna du behöver ta hand om på banan. Nedan hittar du fler tillgängliga tillbehör.

Sprutor, Golfbana, Fält, Sköljvattentank

75,7 liters sköljvattentank

Efter sprutning vill ingen lämna kvar preparat i tanken och ledningarna. Med den 75,7 liter stora sköljvattentanken förenklas rengöringen av systemet vid dagens slut. Sprutorna används för applicering av en rad olika preparat, och det är där som sköljvattentanken kommer till sin rätt, genom att föraren kan spola ledningarna med rent vatten och försäkra sig om att det inte förekommer några föroreningar nästa gång sprutan används. Med sköljvattentanken kan föraren diska sprutan på fältet efter avslutad sprutning. Sprutan kan sedan förvaras på ett säkert sätt inför nästa användning. Sköljvattentanken på 75,7 liter omfattar också en deflektorsats.

Sprutor, Studio, Slangvinda, Sprutpistol och slang

Slangvinda, sprutpistol och slang

Manuella och elektriska slangvindor finns tillgängliga som tillbehör. Båda slangvindorna är utrustade med en slang som är 12,7 mm i diameter och 60,9 m lång, samt en sprutpistol. Den manuella slangvindan har en handvev för att veva in slangen, medan en elmotor används i den elektriska vindan. Båda slangvindorna är utrustade med lås för ökad säkerhet och bekvämlighet. Låset säkrar att slangen inte rullar upp när redskapet inte används.

Föraren justerar rullspänningen efter de egna önskemålen. Sprutpistolen i gjuten aluminium kan justeras från konmönster till fast sprutmönster. Handtaget på pistolen är låsbart och det finns ett justerbart stopp. Slangvindans spak måste vara i upprätt läge för att ett flöde ska nå slangen och sprutpistolen.

Sprutor, Golfbana, Fält, Skum-markör

Skummarkör

Kombinerade luft- och vätskeledningar till skumhuvudet ger runda och exakta droppar. Inga verktyg behövs för att justera flödet – man vrider bara på den lättåtkomliga ventilen.

Sprutor, Fält, Stativ & svänghjul

Stativ och pivothjul

Efter avslutad sprutning är det en lätt match att montera av spruttanken och frigöra ProGator för andra uppgifter. Ta bara borttre sprintar, koppla från hydraulledningar och elektriska anslutningar, sätt förvaringsstativet på plats – så är det klart. Du behöver inte ens använda några verktyg. Dessutom är stativet utrustat med pivothjul, så det går lätt att flytta och återmontera sprutan.

Relaterade ämnen