ALLMÄN INFORMATION HÅLPIPA

Golfbanor och idrottsarenorm Självgående och traktormonterade hålpipluftare, fält, golfbana

 

 

Byggd för dina behov

Om ditt jobb kräver det har John Deeres utbud av hålpipor tänkt på det. Vart och ett av våra unika hålpipsalternativ har utformats för en distinkt situation med alla dina behov i åtanke. Glöm hantering av pluggning och brott. Välj hålpipan som är bäst för dig.

Golfbana och idrottsarena, självgående och traktormonterade hålpipluftare, studio, hålpipor

Varför finns det så många olika hålpipor?

 • Vi erbjuder många olika hålpipor för att ge våra kunder så många luftningsalternativ som möjligt
 • varje markförhållande är unikt och vårt stora utbud av hålpipor tillåter dig att välja hålpipan som är bäst lämpad för dina behov och din grönyta.

Hur kan jag förhindr att mina hålpipor 
går sönder permanent?

 • Det är viktigt att välja hålpipor enligt strukturen på området –. Hålpiporna utformade för greener och utslagsplatser är inte nödvändigtvis utformade för att motstå påverkan mot dolda föremål som stenar eller trädrötter
 • Slitage runt sidoutmatningsfönstret kommer så småningom att försvaga hålpiporna så de ska bytas ut innan de når detta stadium

Vad kan orsaka ytförsegling?

 • Det är mer sannolikt att håliga hålpipor pluggas igen än hålpipor med sidoutmatning
 • Tyngre markförhållanden
 • Hålpipor som är längre och har större innerdiameter
 • Småstenar och sand kan göra så att både ihåliga hålpipor och hålpipor med sidoutmatning pluggas igen

Hur förhindrar jag pluggning?

 • hålpipor med sidoutmatning tillåter jorden att torka lite mer – som kan vara en fördel i tyngre markförhållanden
 • om du använder längre hålpipor som kan nå djupare än föregående luftningsdup och dra ner den tyngre jorden, kan större kärnhålpipor minimera pluggning
 • för mark med hinder rekommenderar vi användning av hålpipor med en större intern diameter
Golfbana och idrottsarena, självgående och traktormonterade hålpipluftare, fält, hålpipor

Hur man förhindrar att kärnor fastnar i grönytan

 • Fast med högt fuktinnehåll kan orsak ett “hydrauliskt lock” på kärnan och motstå borttagning
 • Vänta om möjligt tills fuktnivån har minskat eller spärra bevattning

 

Relaterade ämnen