Filter

Filter

Filtren från John Deere kompletterar vårt sortiment med servicevätskor. De är ett beprövat medel att skydda din utrustning mot skadliga partiklar som tränger in i ditt system och att förlänga utrustningens livslängd.

Vi konstruerar våra filter med högkvalitativa material som kan fånga upp partiklar som är så små som en femtedels bredd av ett människohår. Du kommer garanterat att märka att serviceintervallen blir längre och att det totala skyddet blir bättre.

Visa allaDölj alla

Oljefilter

Oljefilter

Oljefiltren från John Deere är specialkonstruerade och kan fånga upp små partiklar såsom smuts och andra föroreningar innan de kommer in i motorn. Förorenad olja sänker hastigheten, ger lägre produktivitet och kortare serviceintervall. Därför testas filtren från John Deere så att de garanterat fångar upp fler partiklar än filter av lägre kvalitet.

När du ska välja oljefilter, kom ihåg följande:

 • Om filtret inte har tillräckligt hög kapacitet att hålla kvar smuts börjar förorenad olja tränga förbi filtret innan det är dags att byta filter enligt de angivna intervallen.
 • När oljan tränger förbi filtret kommer skräp in i motorn och orsakar onödigt slitage.

Fördelar:

 • Jämna veck med jämn fördelning ger jämn filtrering och förhindrar genomträngning.
 • Spiralformat rörcentrum ger ökad styrka och förhindrar filterkollaps och att oönskade partiklar tränger in i systemet.
 • Gummipackningar ger en bättre tätningseffekt än de plastpackningar man hittar hos andra tillverkare.

Bränslefilter

Bränslefilter

John Deere bränslefilter

När det gäller bränsle är vatten den värsta fienden. Därför fångar bränslefiltren från John Deere inte bara upp vattnet, de avvisar det också. Våra filter är belagda med ett material som stänger vattnet ute. På så sätt motverkas rost och bakterietillväxt som kan skada bränslet och leda till sämre bränsleekonomi.

Fördelar:

 • Tät veckning med jämn fördelning ger hög kapacitet att fånga upp vatten och damm innan bränslet tar skada.
 • Vattenavstötande beläggning hindrar att vattnet sugs in till bränslet, så som kan hända med filter utan vattenavstötande yta.
 • Utmärkt tätning mellan filtret och filterhuset säkerställer att ofiltrerat, smutsigt bränsle inte når motorn.

Luftfilter

Luftfilter

John Deere luftfilter

Luftfiltren från John Deere utgör ytterligare ett högkvalitativt skydd mot att föroreningar tar sig in i motorn. De minskar slitaget på motorn genom att avlägsna damm, smuts och föroreningar från insugsluften. De fångar mycket effektivt upp oönskade partiklar.

Fördelar:

 • Jämn veckning och mer material i filtret ger hög kapacitet och längre serviceintervall.
 • Med ett korrekt luftflöde hämmas flödet minimalt och fler föroreningar fångas upp än i luftfilter från andra ledande tillverkare.
 • En effektiv tätning hindrar föroreningarna från att ta sig förbi filtret.

Hydraulfilter

Hydraulfilter

John Deere hydraulfilter

Våra hydraulfilter är specialanpassade för John Deere hydraulsystem för att skydda mot slitage och ojämnt hydraulflöde. De fångar upp föroreningarna och hindrar slam och syra från att skada maskinen.

Fördelar:

 • Jämn veckning ger högre kapacitet att fånga upp föroreningar och ger längre serviceintervall.
 • Extra smältlimsförstärkningar stärker filtermaterialet och garanterar en jämn veckning.