MILJÖSTEG V DIESELMOTOER – GRÖNYTEMASKINER

Miljösteg V Förordning (EU) 2016/1628 – Mobila Maskiner Som Inte Är Avsedda För Transporter På Väg

EU:s emissionsstandard, normalt kallad ”EU miljösteg V”, kommer att gälla även för motorer i mobila maskiner som inte är avsedda för transporter på väg, baserat på motoreffekt. EU miljösteg V standarden kommer också att gälla för dieselmotorer med en motoreffekt på under 19 kW (26 hk), som tidigare inte omfattades av gällande standard. För modeller med en motoreffekt på över 19 kW, är de tillåtna emissionsvärdena för kväveoxider (NOx) och partikelformiga ämnen (PM) nu striktare än tidigare standard. Dessutom har nya standarder också satts för partikelantal (PN), vilket gör den nya emissionsstandarden till världens striktaste.

Med det nya regelverket på plats, påverkas alla dieseldrivna grönytemaskiner!

Varför är partikelformiga ämnen (PM) och kväveoxider (NOx) så viktiga?

PMNOx

KALLAS OCKSÅ

Partikelformiga ämnen, luftburna partiklar som sot och rök

Kvävemonoxid (NO), 
Kvävedioxid (NO2) 

VAD ÄR DET?

Oförbrända kolväten (bränsle)

Molekyl som skapas under förbränningen

HUR ORSAKAS DE?

 • Låg förbränningstemperatur
 • Låg syrenivå under förbränningen
 • Lågt förbränningstryck
 • Hög förbränningstemperatur
 • Hög syrenivå under förbränningen
 • Högt förbränningstryck

VARFÖR REGLERAS DESSA EMISSIONER?

 • Sotpartiklar är mycket små och sätter sig i lungorna
 • De associeras med en ökad risk för lungcancer

Kväveoxidmolekyler förenas med andra ämnen i luften och bildar smog

Regleras också i motorer på mer än 19 kW (26 hk)
PN – partikelantal. Reglerar antalet partiklar i en massenhet emissioner; åtskilt från befintliga partikelformiga ämnen

För John Deere grönyteutrustning finns det två effektkategorier, som kräver olika slags motorteknik:

 • Motoreffekt mellan 8 och 19 kW (11 och 26 hk)

  • Våra moderna motorer uppfyller den nyligen införda emissionsstandarden för
   motorer under 19 kW utan efterbehandlingssystem.
  Motoreffekt mellan 8 och 19 kW (11 och 26 hk)
 • Motoreffekt mellan 19 och 56 kW (26 och 76 hk)

  • Direktinsprutning för att skapa ren förbränning
  • Commonrail direktinsprutning för finjustering av den elektroniska styrningen av bränsleinsprutningen – full elektronisk styrning ger total intelligent motorkontroll
  • Återledning av kylda avgaser (EGR-system) för att minska mängden kväveoxider (NOx)
  • Dieselpartikelfilter (DPF) som fångar upp partikelformiga ämnen (PM) i avgaserna
  • Dieselkatalysator (DOC) för att minska mängden kolmonoxid (CO)
  • Bränslekylare för bättre bränsleeffektivitet
  Motoreffekt mellan 19 och 56 kW (26 och 76 hk)

Motorteknik – Den tekniska utmatningen

Denna avvägning kräver modern motorteknik och efterbehandlingssystem (om motoreffekten överstiger 19 kW).

För att minska antalet PM

HeadingIcon

För att minska antalet Partikelformiga ämnen krävs: 

 • en högre syrenivå
 • en högre förbränningstemperatur
 • ett ökat förbränningstryck
 • tidig insprutning

För att minska mängden NOx

HeadingIcon

För att minska mängden NOx krävs:

 • en lägre syrenivå
 • en lägre förbränningstemperatur
 • ett lägre förbränningstryck
 • fördröjd insprutning

Reglering av dieseldrivna grönytemaskiner

Reglering beroende på effektkategori

MOTOREFFEKT – kW

0 < P < 8

8 ≤ P < 19

19 ≤ P < 37

37 ≤ P < 56

MOTOREFFEKT – hk

< 10,7

10,7 ≤ P < 25,5

25,5 ≤ P < 50

50 ≤ P < 75,1

CO – g/kWh (g/hkh)

8,00 (6,00)

6,60 (4,90)

5,00 (3,70)

5,00 (3,70)

NMHC+Nox – g/kWh (g/hkh)

≤ 7,50 (5,60)

≤ 7,50 (5,60)

≤ 4,70 (3,50)

≤ 4,70 (3,50)

PM – g/kWh (g/hkh)

0,40 (0,30)

0,40 (0,30)

0,015 (0,011)

0,015 (0,011)

PN – #/kWh

1×1012

1×1012

Din återförsäljare kan ge dig närmare information om John Deere grönyteutrustning.