Ett träd för livet: hur man hittar och planterar det

När du planterar ett träd, gör du det inte bara för dig själv. Ofta kommer kommande generationer att njuta av det och koppla samman det med dig. Vi har några tips på vad du ska tänka på när du väljer och planterar träd.

Med tanke på den långsiktiga relationen som du och din familj kan komma att ha med trädet du planterar, är det en bra idé att tänka igenom processen. Vi har pratat med experterna och noterat vad som är viktigt:

1. Det grundläggande: ljus, fukt, storlek

Du kanske har hört det sägas: träd har också känslor. Men även om de inte gör det, har de definitivt preferenser. Vissa gillar mycket ljus, andra mindre. Vissa tål mycket fuktig jord, även att bli översvämmade. Om du vill att ditt träd ska trivas måste du titta på planteringsplatsen och göra lite efterforskningar om vilket träd som skulle trivas bra där.

Det lönar sig också att tänka framåt några år. Hur mycket utrymme finns tillgängligt, och vilken form och storlek kommer trädet att ha när det vuxit klart? Fundera på lämpliga avstånd till strukturer och andra träd. Tänk också på vad som händer under jorden – rötterna på vissa träd växer två till tre gånger bredden på trädet. Lämna utrymme för dem att sprida ut sig, fritt från rör och husgrunder, om möjligt.

2. Vad gillar och vad vill du ha?

Tänk på dina preferenser: storlek, form, bladtyp, praktfulla blommor, höstlövsfärg och andra egenskaper. Letar du efter ett snabbväxande träd? Om så är fallet, tänk på avvägningarna – prydnadspäron har vackra vita blommor, fantastiska höstfärger och växer snabbt. Men de har svaga grenfästen som börjar brytas av efter cirka 20 år. Gör lite efterforskningar på webbplatser för lokala arboretum eller universitet.

3. Inköp och plantering

När du vet vad du vill ha är det dags att handla. Här har du några alternativ – här är vad som rekommenderas: träd med rotklump och säckväv i första hand, krukodlade träd i andra och barrotade i tredje. Med rotklump och säckväv kan du satsa på träd som är 8 till 12 fot höga, men det kanske ändå inte är bäst att välja det största trädet på plantskolan. För varje diameter på 1 inch tar det ett år för trädet att återetablera de rötter som det förlorade efter flytten. Det innebär att ett större träd kan behöva ägna flera år åt att bygga upp rötter innan det hinner växa så mycket, medan ett mindre träd kommer att återhämta sig snabbare och eventuellt bli större, tidigare.

Det är bäst att plantera träd på våren och hösten, men vänta tills jorden är torr och mjuk, men inte för hård. Ha inte bråttom med att plantera för tidigt på våren, jorden ska vara varm vid plantering. I norr är det bäst att inte plantera senare än 6 till 8 veckor innan vintern kommer så att trädet hinner acklimatisera sig.

Gräv hålet tillräckligt djupt så att toppen av jordytan i krukan eller säckväven är i marknivå. För bästa resultat, luckra upp jorden ca 2 till 3 gånger bredden på hålet runt trädet för att göra det lättare för rötterna att etablera sig. När trädet väl är i hålet, ta bort eventuell trådkorg och säckväv och garn om möjligt. Använd åtminstone en kniv för att avlägsna det översta lagret av säckväv så att det inte transporterar bort fukt från rotklumpen.

Vattna noggrant efter återfyllning av hålet för att jorden ska sätta sig. Beroende på platsen och trädet storlek behöver nyplanterade träd 10-15 gallon vatten per vecka. Genom att lägga ett lager på 3-4 inch organisk marktäckning, exempelvis träflis, runt ett nyplanterat träd kan fukten bevaras och ogräs hejdas. Håll marktäcket några decimeter från trädstammen.

Efter att det planterats ska trädet lämnas ifred, bortsett från vattning. Gödsling och beskärning (såvida det inte finns skadade eller sjuka grenar) kan vänta tills rötterna etablerats.