Ett naturligt ogräsbekämpningsmedel

Marktäckning har många fördelar. Förutom att minska ogrästillväxten bevarar den markens fuktighet, förbättrar markens hälsa och fertilitet samt bidrar till att göra trädgården mer visuellt tilldragande rent allmänt.

Marktäckning innebär att du täcker marken i dina bäddar med naturligt material som flis. Denna ekologiska trädgårdsodlingsmetod skyddar jorden och förser den med näringsämnen.

Vind, väder, torka: jorden i dina bäddar utsätts för mycket påverkan utifrån. Det kan därför vara bra att lägga på ett skyddande skikt i formen av ett s.k. marktäcke. Trädgårdsmästare har lärt sig denna princip av naturen – det finns ju praktiskt taget ingen bar jord: blad, avbrutna grenar, växter eller ett lager av humus täcker vanligtvis marken naturligt. Om du täcker ordentligt förblir jorden fuktig, vinden kan inte torka ut den och vatten avdunstar inte så snabbt. Regn i sin tur absorberas av jorden och sköljer inte bort den. Det skyddande skiktet fungerar också som ett värmande täcke och kan därmed påskynda dina växters tillväxt och förhindra ogräs att växa. För frukt- och grönsaksplantor, som är särskilt värmeälskande, kan marktäckning till och med öka avkastningen.

Användbara hjälpredor som maskar, bakterier och mikroorganismer luckrar jorden under marktäcket och sönderdelar det organiska täcket av trädgårdssticklingar och liknande, tillför näringsämnen till jorden och ökar humusskiktet. Du kommer att märka att du behöver vattna mindre och lägga mindre tid på att manuellt luckra jorden på en vältäckt bädd.

Med den praktiska vagnen som finns som tillval för din X100 kan du transportera även stora mängder marktäckning snabbt och bekvämt direkt till dina planteringsbäddar.