Den gyllene regeln för klippning

Om det bara är en regel man behöver följa när det gäller gräsklippning så är det den här: klipp högst 1/3 av grässtrået i taget.

Om du vill att det ska vara lätt och enkelt att komma ihåg kan du hålla dig till den här enkla tumregeln: Försök att inte avlägsna mer än en tredjedel av bladmassan i en enda klippning. Så här säger experterna:

"Ju lägre du håller gräsmattan, desto oftare måste du klippa för att bibehålla önskad höjd utan att ta av mer än en tredjedel av växten", säger Peter Landschoot, specialist på gräsmattegräs vid Pennsylvanian State University. Han noterar att en kortare gräsmatta också ofta har mer ogräsproblem eftersom växttäcket inte är lika tjockt. Det öppna växttäcket gör att mer ljus når jorden och får ogräsfrön att gro.

Om gräsmattor ständigt tillåts växa för högt och sedan klipps rejält kan det stressa gräset. Stress kommer att göra att gräset drar näringsämnen från rotsystemet, vilket bryter ner rötterna, och så småningom resulterar det i en glesnande gräsmatta som inte är frisk, det säger Clint Waltz, specialist på gräsmattegräs vid University of Georgia.