HARVESTLAB 3000 för endast 1 euro

Erbjudanden och rabatter

SJÄLVGÅENDE EXAKTHACKEN SOM GÖR MER

Med John Deere får du mer gjort. Garanterat. Genom att kunna få mer gjort skapar du verkliga konkurrensfördelar för din verksamhet. Det är det som är vår uppgift – att hjälpa dig med praktiska lösningar: Vi garanterar en Dura Line hållbarhet i 3 000 motortimmar eller 5 år. Och under november och december erbjuder vi nu också HarvestLab 3000 torrsubstansmätaren för endast en euro. Det har aldrig varit lönsammare att få arbetet gjort. Kontakta din John Deere återförsäljare för mer information!

HARVESTLAB 3000 TORRSUBSTANSMÄTARE FÖR FODER- OCH GÖDSELANALYS

Realtidsmäter fodrets och gödselns beståndsdelar och näringsämnen och utför ögonblickliga justeringar på fältet baserat på de exakta värden som uppmäts under gång med NIR-sensorteknik (nära infraröd refl ektans).

DURA LINE HÅLLER LÄNGRE

Dura Line materialfl ödeskomponenter fi nns nu i tre olika paket för att passa olika skördeförhållanden. De har en garanti på 3 000 motortimmar eller 5 år, beroende på vilket som inträffar först. Med Dura Line får du mer gjort. Garanterat.

* Erbjudandet gäller från november till december 2018 vid köp av en självgående exakthack med JD gödselanalys (Manure Sensing) som installeras på en gödseltunna.

** Garantin gäller inte motstål, knivar, knivhållare och släta avskraparrullar. Kontakta din återförsäljare för mer information.