• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / TimberCare serviceavtal

TimberCare serviceavtal

Ett serviceavtal med John Deere innebär att en John Deere-serviceexpert sköter underhållet av din maskin i rätt tid och med originalreservdelar. Ett regelbundet underhåll garanterar att maskinen alltid är i gott tekniskt skick med bibehållen hög utnyttjandegrad. En välunderhållen maskin har också ett högre andrahandsvärde. Ett serviceavtal är ett enkelt sätt att ta hand om din maskin. När kostnaderna för underhåll är kända på förhand blir det också lättare att hålla ordning på företagets ekonomi. John Deere-serviceavtal inkluderar allt underhållsarbete, smörjmedel och filter och tillåter dig att koncentrera dig på det du gör bäst.

Serviceavtalet kan också omfatta maskinrapport från TimberLink, oljeanalys eller utökad skydd med önskad tidsperiod.

I avtalsalternativen OPTIMUM och PREMIUM för IT4-maskiner kan serviceintervallen förlängas från de normala 500, 1000 och 2000 timmar till 750, 1500 och 3000 timmar. Därmed kan du minska ned dina underhållskostnader med upp till 20 procent tack vare sänkt oljeåtgång, färre servicetimmar och färre transporttillfällen. De timmarna kan du istället lägga på produktion och öka dina intäkter.

TimberCare STANDARD

TimberCare STANDARD är ett konventionellt serviceavtal för T3-maskiner med schemalagda underhållsintervall. Service- och underhållsaktiviteterna utförs med normala intervall som framgår av instruktionsboken. STANDARD-avtal omfattar allt underhållsarbete och alla delar och smörjmedel som behövs för servicen.

STANDARD-avtal kan också tillämpas för IT4-maskiner om man använder smörjmedel som inte är från John Deere. Fjärrdiagnostisering är bara tillgänglig för maskiner med JDLink Ultimate..

ServiceprogramOmfattning
Utbildning vid maskinleverans
Ingår
Standardintervall för service Ingår för T3-maskiner
Maskininspektioner
Tillval
Maskinoptimeringsdag
Tillval
TimberSkills förarutbildning
Tillval
Utbildning i programverktygen
Tillval
Diagnostiseringsutbildning
Tillval
Utökad skydd
Tillval
Fjärrdiagnostik
Tillval

TimberCare OPTIMUM

Serviceavtalet TimberCare OPTIMUM ger dig möjlighet att dra nytta av förlängda underhållsintervall och regelbundna maskinspektioner. Med TimberCare OPTIMUM kan intervallet för oljeanalys förlängas till 750 timmar och intervallet för andra serviceåtgärder från 1000 och 2000 till 1500 och 3000 timmar.

De nya längre serviceintervallen har blivit möjlig tack vare en rad förbättringar hos John Deeres E-serie maskiner med IT4-motorer (EPA Interim Tier 4/EU-miljösteg IIIB). Denna nya generation skogsmaskiner ger högre prestanda samtidigt som servicebehovet och underhållskostnaderna minskat. Lägg därtill ett TimberCare OPTIMUM-serviceavtal och du kan skära ned kostnaderna för underhållet med 20 procent per år. Dessutom ger de regelbundna maskininspektionerna en längre upptid för din maskin och färre avbrott i ditt dagliga arbete.

Utöver den nya motortekniken finns det en lång rad andra framsteg som bidragit till serviceintervallen kunnat förlängas. Bakom ligger bland annat de senaste innovationerna inom filter och smörjmedel och inte minst John Deeres enastående oljeanalysprogram.

TimberCare OPTIMUM-serviceavtal kan tillämpas för skogmaskiner med IT4-motorer som underhålls med oljeanalys och originaldelar, -filter och smörjmedel från John Deere.

Fjärrdiagnostisering är tillgänglig för maskiner med JDLink Ultimate.
OPTIMUM är tillgängligt bara för IT4-maskiner.

ServiceprogramOmfattning
Utbildning vid maskinleverans
Ingår
Utökade serviceintervall och John Deere oljeanalys Ingår
Maskininspektioner
Ingår
Maskinoptimeringsdag Tillval
TimberSkills förarutbildning
Tillval
Utbildning i programverktygen
Tillval
Diagnostiseringsutbildning
Tillval
Utökad skydd
Tillval
Fjärrdiagnostik
Tillval

TimberCare PREMIUM

TimberCare PREMIUM är ett  avancerat serviceavtal som syftar till att garantera skogsmaskinernas pålitlighet, driftsäkerhet och prestanda genom ett specialsammansatt underhållsprogram där kostnaderna är kända på förhand. I TimberCare PREMIUM ingår kostnader för underhållsarbete, reservdelar, smörjmedel och filter som del av avtalet.

TimberCare PREMIUM ger dig tillgång till den senaste tekniken inom maskinunderhåll. De praktiska fördelarna är många: förbättrad driftssäkerhet och förebyggande underhåll utfört av John Deeres certifierade servicepersonal mm. Dessutom kan serviceintervallen förlängas avsevärt. Med ett TimberCare PREMIUM-serviceavtal kan du sänka dina driftkostnader, minimera driftavbrott, förlänga din maskins livslängd och förhöja dess andrahandsvärde.

TimberCare PREMIUM-serviceavtal förutsätter att kunden bara använder originalsmörjmedel. -filter och -reservdelar från John Deere.
Fjärrdiagnostisering är tillgänglig för maskiner med JDLink Ultimate.

ServiceprogramOmfattning
Utbildning vid maskinleverans
Ingår
Standardintervall för service
Ingår för T3-maskiner
Utökade serviceintervall och John Deere oljeanalys Ingår för IT4-maskiner
Maskininspektioner
Ingår
Maskinoptimeringsdag Tillval
TimberSkills förarutbildning
Tillval
Utbildning i programverktygen
Tillval
Diagnostiseringsutbildning
Tillval
ProRated garanti
Ingår
Utökad skydd
Tillval
Fjärrdiagnostik
Tillval