• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / Oljeservice

Oljeservice

Maskinens konditionsbaserad underhåll med oljeanalys

Regelbunden analys av oljeprover är ett utmärkt verktyg för att övervaka maskinens tekniska skick. Tillsammans med TimberLink är oljeanalysen en viktig del i det skickbaserade underhållet. Med hjälp av oljeanalysen kan maskinens pålitlighet ökas och underhålls- och driftskostnaderna minskas. När eventuella problem kan upptäckas i tidigt skede med hjälp av oljeprov kan du spara avsevärda belopp i kostnader för oplanerade reparationer.

Reducera driftskostnader med utökade intervaller för oljebyten

Med John Deere oljeservice, som innefattar en oljeanalys, kan intervallen mellan byten av hydraul- och transmissionsoljor förlängas. Behovet av oljebyte bestäms utifrån resultatet av oljeanalysen, medan filterbytet förblir en schemalagd serviceåtgärd. De förlängda intervallen garanteras bara när oljor och filter från John Deere används.

Filterenheten Super Caddy kan med fördel användas för att förlänga livslängden för hydrauloljan. Den filtrerar bort vatten och orenheter från oljan. Med Super Caddy kan du också säkerställa att hydraulsystemet är rent ifall en viktig hydraulkomponent skulle gå sönder.

Att ta ett oljeprov från en E-seriemaskin går enkelt och snabbt. Följande vätskor kan analyseras: hydraulolja, transmissionsolja, motorolja, dieselolja och kylarvätska.