• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/ / M900-M900i Serien

M900-M900i Serien

Översikt

Helt enkelt idealiska

Hög prestanda, högsta möjliga aktiva körtid och lägsta möjliga driftskostnader – det är vad du bör sikta på i din nya maskin. Och det är exakt vad den nya M900/M900i-serien sprutor erbjuder. Precision och genomgående manövervänlighet ökar kapaciteten. Sprutan har dessutom många gemensamma komponenter med den redan väl beprövade modell R900i, vilket garanterar både bästa tillförlitlighet och maximerad körtid. Men begreppet effektivitet omfattar också lägsta driftskostnader, och M900/M900i-serien kan skräddarsys för att passa dina krav och behov.

 • Avancerade i-lösningar ger precision och lägre kostnader för insatsmedel
 • 12 V-anslutning, eller ISOBUS
 • Förberedd för GPS-sektionskontroll
 • BoomTrac (automatisk rampnivåreglering och höjdjustering)
 • Manuell eller halvautomatisk påfyllning eller spolning
 • Oslagbar rampstabilitet och hållbarhet, upp till 13 sektioner
 • Arbetslampor ger ökad produktivitet vid kvälls-/nattarbete
 • LED-lampor för ISOBUS-utföranden
 • 2 x 280 liter/min pumpkapacitet, 250 liter/min vid rampen
 • 620 liters sköljvattentank
 • John Deere kvalitet och service

BoomGuardBoomGuard
Är ett upphängningssystem för bästa rampavfjädring på vägen och på fältet.
 • En unik pendlingskonstruktion håller rampen parallell med marken
 • Ett antisvängningssystem minimerar rampens horisontella rörelser
 • Ändlägesdämpning ger en smidig in- och utfällning av rampen
 • Rampstabilitet och symmetrisk in- och utfällning av rampen
BoomTracBoomTrac
Automatisk rampnivåreglering och höjdjustering, ger en exaktare och jämnare sprutning – och minskar risken för avdrift. Funktionen är speciellt användbar på sluttningar och under kuperade förhållanden, liksom på vändtegen.

SektionskontrollSektionskontroll
Minskar dramatiskt mistor och överlappningar, och därmed även kostnaderna för insatsmedel. Detta GPS-baserade system slår automatiskt till och från sektionsventilerna och huvudventilen så snart du kör in i eller lämnar ett fördefinierat område.

Funktioner

.features
.attachments

Specifikationer

Sektionskontroll

John Deere sektionskontroll – minimerar automatiskt mistor och överlappning
Överlappningar och skador på grödan orsakade av överbesprutning kan undvikas med John Deere sektionskontroll, som minskar kostnaden för insatsmedel samt ökar effektiviteten. Med kalkylatorn kan du enkelt beräkna de besparingar du gör per hektar eller år genom att utnyttja vår sektionskontroll. Kr/ha      Kr/år
Växtskyddsmedel, kostnad/ha
Växtskyddsmedel, kostnad/år
Areal
Applikationer per år
Användning av sprutan (år)

Kostnad för sektionskontroll
Besparing med sektionskontroll
Besparing med sektionskontroll:

 Kr
Beräkningen är en ungefärlig besparing, baserad på en genomsnittlig kostnad för växtskyddsmedel per hektar, fältstorlek, antal applikationer och användning av sprutan. Besparing i procent kan variera, beroende på fältets struktur.