• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare

Översikt

Gemensamt för 800i-serien bogserade sprutor är inte bara det eleganta utförandet. Sprutorna är även normgivande när det gäller produktivitet, sprutkvalitet, förarkomfort och användarvänlighet. Innovativa egenskaper gör de redan mycket effektiva John Deere sprutorna ännu effektivare, för större precision, bättre ekonomi och mer aktiv tid på fältet under sprutsäsongen. En av fördelarna är att de är konstruerade och byggda av John Deere – tillförlitlighet, styrka och driftsäkerhet är standard.

-Tvådelad sprutramp 18–30 m 18–30 m
- Transportbredd 2,55 m 2,55 m
- Tredelad sprutramp 24–36 m 24–40 m
- Transportbredd 3,00 m 3,00 m

832i och 840i

840i Modellerna 832i och 840i med ISOBUS-förberedda kontrollboxar sätter en ny standard beträffande produktivitet, precision, automatik och bekvämlighet. Ledande i-lösningar, som AutoTrac automatisk styrning, BoomTrac automatisk rampnivåreglering och höjdkontroll, samt GreenStar Sprayer Proautomatik, innebär minskade kostnader för växtskyddsmedel.

800i TwinFluid lågvolymsprutor

800i TwinFluid Modellerna 832i TF och 840i TF (TwinFluid) lågvolymssprutor är det bästa alternativet för storjordbruk, potatis- eller grönsaksodlare. TF lågvolymssprutning med luftassistans minskar tiden för vätskepåfyllning och transport, vilket bidrar till ökad kapacitet och ger bättre effekter. Minskade vätskemängder och bättre växtpenetrering innebär effektivare sprutning, lägre doser och maximal avkastning.
Ladda nerspecifikationer för 800i-seriens sprutor

.attachments

Sektionskontroll

John Deere sektionskontroll – minimerar automatiskt mistor och överlappning
Överlappningar och skador på grödan orsakade av överbesprutning kan undvikas med John Deere sektionskontroll, som minskar kostnaden för insatsmedel samt ökar effektiviteten. Med kalkylatorn kan du enkelt beräkna de besparingar du gör per hektar eller år genom att utnyttja vår sektionskontroll. £/ha      £/year
Växtskyddsmedel, kostnad/ha
Växtskyddsmedel, kostnad/år
Areal
Applikationer per år
Användning av sprutan (år)

Kostnad för sektionskontroll
Besparing med sektionskontroll
Besparing med sektionskontroll:
 £
Beräkningen är en ungefärlig besparing, baserad på en genomsnittlig kostnad för växtskyddsmedel per hektar, fältstorlek, antal applikationer och användning av sprutan.´ Besparing i procent kan variera, beroende på fältets struktur.