• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/ Mät- och styrsystem

Mät- och styrsystem

Measuring and control systems

Mät- och styrstytem

TimberMatic H-12 och F-12 är mycket användarvänliga system för E-serimaskinerna. Att växla mellan maskinmodeller, t.o.m. mellan skördare och skotare, har gjorts lätt genom att palletter och andra styrenheter är i de närmaste identiska mellan maskinerna

TimberMatic H-12
TimberMatic F-12

Measuring and control systems

TimberLink är en unik programvarulösning för övervakning och justering av maskinens alla tekniska funktioner, inställningar, produktion och förbrukningar. Med hjälp av TimberLink kan du fintrimma din maskin så den passar just dig, för högsta produktion till lägsta bränsleförbrukning. Ett ovärderligt hjälpmedel, då snabbt kan avläsa hur ändrade inställningar påverkar produktion och förbrukning.

TimberLink
 • TimberCare

  TimberCare

  TimberCare serviceavtalet hjälper dig att bibehålla maskinens prestanda och skick på högsta möjliga nivå.

   Läs mer.
  • TimberOffice

   TimberOffice

   Optimera produktionen och hantera kostnader. Timberoffice är en integerad programvarusvit som tagits fram speciellt för skogsentreprenörer och skogsbolag. Paketet består av verktyg speciellt ägnade för den informationsbehandling som krävs för dagens skogsaktörer. TimberOffice tar vara på alla data från arbetet och möjlilggör snabbare och bättre beslut, som gör dig framgångsrik.

    Läs mer.