• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / Miljösteg III A

Miljösteg III A

Tre lösningar – anpassade efter dina behov.

John Deere har utvecklat motorteknologi för att uppfylla miljösteg III A-bestämmelserna utifrån förutsättningen att olika kunder har olika behov. Några behöver högre prestanda och förbättrad bränsleekonomi, medan andra bara vill uppfylla emissionsbestämmelserna utan att ge avkall på prestanda. Några eftersträvar lägsta möjliga kostnad och enklast möjliga underhåll. Utvecklingsarbetet resulterade i tre tydliga alternativ för olika behov: PowerTech Plus, PowerTech E och PowerTech M.


PowerTech M

4,5 liters PowerTech M-motor
Kostnadsbesparande flexibilitet
PowerTech M-motorernas (2,4 liter och 4,5 liter) enkla utförande med mekanisk styrning ger samma optimala prestanda som miljösteg II-motorerna. Ett nytt mekaniskt insprutningssystem alstrar ett högt insprutningstryck och ger bättre förbränning.

PowerTech E

6,8 liters PowerTech E-motor
Uppfyller emissionsbestämmelserna med bibehållen prestanda
PowerTech E-motorer är utrustade med ett commonrail högtrycksbränslesystem (HPCR) (4,5 liter och 6,8 liter), elektroniska pumpar (2,4 liter och 3,0 liter), ett cylinderlock med två ventiler och integrerad, elektronisk motorstyrning. Med commonrail insprutningssystem förbättras förbränningen tack vare ett ökat bränsletryck. Prestandan och bränsleekonomin är jämförbara med för miljösteg II-motorer. PowerTech E har ett liknande utförande som miljösteg II-motorer, och är därför lätta att integrera i motorrummet.

PowerTech Plus

13,5 liters PowerTech Plus motor
Optimal prestanda, bränsleekonomi och emissionsreglering
PowerTech Plus, beprövad teknik, större slagvolym, bättre prestanda och bäst bränsleekonomi i sin klass.

John Deere erbjuder PowerTech Plus 4,5, 6,8, 9,0 och 13,5 liters motorer, med återledning av kylda avgaser (EGR-system) och turbokompressor med variabelt laddlufttryck (VGT) för överlägsen effektivitet och prestanda som uppfyller miljösteg III A emissionsbestämmelser. Ju högre topptemperatur under förbränningen, desto mer kväveoxid (NOx) bildas. Återledning av kylda avgaser är en effektiv metod för att sänka topptemperaturen vid förbränningen. Den partikelökning som kan uppkomma genom NOx-reduceringen, motverkas av följande:
  • Elektroniska insprutningsinjektorer och commonrail högtrycksbränslesystem används för att öka bränsletrycket
  • Förbättrade cylinderkomponenter ger minskad oljeförbrukning
  • Justerbart laddlufttryck för avgasreglering
  • Förbättrad utformning av förbränningsskålen minskar emissionerna genom att maximera luft/bränsleblandningen och optimera förbränningsprocessen.
PowerTech-serien motorer uppfyller miljösteg III A emissionsbestämmelser samtidigt som de är flexibla och kostnadseffektiva och ger dig den höga prestanda du behöver.


PowerTech Plus-teknik

Emissionsteknologi från John Deere

Under 50 års tid har vi ständigt utvecklat våra dieselmotorer. Det gör vi fortfarande, för att uppfylla strängare emissionsbestämmelser och värna om vår miljö.
Läs mer om emissioner

* Specifikation och konstruktion kan ändras utan föregående meddelande.