• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / H413

H413Skördaraggregat

Funktioner & Egenskaper

  • 4WD med fyra hydrauliska matarhjulsmotorer
  • Rekommenderad pumpkapacitet 240-280 l/min
  • För gallring och små slutavverkning
  • Flerträdshantering tillgänglig
Matning4 matarhjul, öppning 560 mm
Fälldiameter580 mm
Vikt utan rotator och länk940 kg
Kvistning4 rörliga och 2 fasta kvistknivar

ÅterförsäljareÅterförsäljare

Effektivitet med fast grepp

H413 är det nyaste tillskottet i John Deeres utbud av precisa och högpresterande skördaraggregat. Det greppar ett fast tag om även klena stammar, kvistar dem snyggt och säkert och gör gallringen extra effektiv. Utmärkt matningskraft och exakt kvistning garanterar optimalt resultat. Kvistknivarna följer stammens konturer vilket underlättar matningen och effektiviserar hanteringen av även krokiga träd. H413:s nya räfflade matarvalsar tar ett stadigt tag i stammen utan att skada dess yta.

Ramkonstruktionen har gjorts mer robust och ny arbetshydraulik ger ökad produktivitet. Hanterbarhet vid fällning av träd har förbättrats vilket gör att man kan arbeta effektivare. Utrustningen för flerträdshantering med bl.a. fast men varsamt greppande, slitstarka flerträdsmatarvalsar är speciellt framtagen för avverkning av energived.

Det dagliga underhållet har gjorts så att det kan skötas på snabbast och enklast möjliga sätt. Underhållspunkterna är lättåtkomliga, och man behöver inte vända på aggregatet eller öppna kvistknivarna utan underhållsrutinerna kan utföras när aggregatet står vertikalt. Samtidigt kan man fylla färgmärkningstanken och göra andra påfyllningar.

H413 är speciellt utvecklat för att användas vid gallring med 1170E-skördaren. Det kommer senare att ersätta H754-aggregatet.