• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ Elverksmotorer

Elverksmotorer

John Deere har ett komplett sortiment av elverksmotorer som uppfyller Steg III A, från 30 till 300 kVA med cylindervolymer mellan 2,9 och 9,0 liter. De senaste tillskotten till vår elverksserie uppfyller alla utsläppsreglerna i Steg III A som börjar gälla 2011 och omfattar mobila elverk och elverk som inte är nödkraftsaggregat i Europa. Vi har även ett komplett utbud av Steg II-motorer och icke utsläppscertifierade motorer för nödkraftsaggregat och områden som inte omfattas av reglerna.

John Deere använder beprövade elektroniska styrsystem i nästan alla effektklasser. De bidrar till snabb återhämtning vid lastpåslag, ren kraft, bättre dignostik, motorövervakning och enkel synkronisering när mer än ett elverk körs parallellt. Elektroniska styrsystem gör det också lättare att växla mellan olika frekvenser. Våra Steg III A-motorer är optimerade för 50 Hz vid 1500 rpm som gäller på den europeiska marknaden, men de kan enkelt kopplas om till 60 Hz vid 1800 rpm för tillverkare som vill exportera elverk till andra regioner.

Att John Deere-motorerna är så enkla och bekväma att använda gagnar även elverksägaren. Alla servicepunkter sitter på samma sida för att underlätta service. De nya motorerna är konstruerade för att minimera buller och vibrationer. De är också försedda med ett system för rening av vevhusgaserna (OCV - Open Crankcase Ventilation) för att förbättra arbetsmiljön.

Med motorer från John Deere uppfyller dina elverk bestämmelserna samtidigt som dina kunder blir nöjda. Vart du än skickar dina elverk har de vad som krävs för att uppfylla gällande utsläppskrav i de flesta länder.
John Deere Elverk
Reservkraft. EU ställer inga utsläppskrav på reservkraftsaggregat. Amerikanska EPA kräver att reservkraftsaggregat uppfyller utsläppskraven enligt Tier 3.

Reguljär kraftproduktion. Från 2011 måste elverk för reguljär produktion uppfylla usläppskraven i Steg III A i Europa och Interim Tier 4 i Nordamerika.

Med motorer från John Deere uppfyller dina elverk bestämmelserna samtidigt som dina kunder blir nöjda. Vart du än skickar dina elverk har de vad som krävs för att uppfylla gällande utsläppskrav i de flesta länder.


50 Hz-motorer

Vår nuvarande motorserie uppfyller utsläppskraven i både Steg II och Steg III A som infördes i och med EU-direktivet 97/68/EC. Många av motorerna i den här serien uppfyller även TA-Luft och CCNR-föreskrifterna. Icke utsläpps-certifierade är också tillgängliga för marknader utan legala krav.

50Hz Prestandatabell

60 Hz-motorer

I den här kategorin har vi ett brett sortiment av motorer som uppfyller alla utsläppskrav enligt EPA Tier 1, Tier 2, Tier 3, och Interim Tier 4. Icke utsläppscertifierade motorer finns också för marknader utan regler.

60Hz Prestandatabell

John Deeres lösningar på utsläppen

Vi har använt diesel som drivmedel i över 50 år – nu drivs vår industri av något nytt som förändrar utsläppsnormerna i rask takt.
Lär dig mer om utsläpp

* Specifikation och konstruktion kan ändras utan föregående meddelande.