• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/ / Flerträdshantering

FlerträdshanteringFlerträdshantering

Funktioner & Egenskaper

 • Högre produktion och effektivare arbete.
 • Minskade skador på kvarstående träd då buntarna kan hanteras vertikalt.
 • Komtakt och lätt flerträdsenhet. Hindrar inte hantering av enkelträd.

ÅterförsäljareÅterförsäljare

  Flerträdshantering
  Joukkokäsittely H412:ssa, alustakone 1070E

  Varför flerträdshantering?

  Flerträdshantering används för att öka effektiviteten avsevärt, när flera stammar upparbetas samtidigt. Enda begränsningen är stammarnas diameter - hur många som får plats i griparmarna.Då maskinens mätsystem inte kan mäta flera stammar samtidigt  mäts virket efter vikt. Antal stammar räknas automatiskt.
  Även när bunten kvistas fram till ett kap, faller kvistarna av. Flerträdsaggregatet hålller bunten upprätt tills föraren vill lägga ned den på ett lämpligt ställe. På så vis förhindrar man skador på kvarstående bestånd.

  Joukkokäsittelyllä kaadat useamman pienen puun kerralla Avverkning i blandbestånd

  Vid avverkning i blandbestånd skördas massaveden med flerträdsenheten och topparna, som går till energi, kan antingen kvistas eller behålla kvistarna. Produktionen mäts efter vikt.
  Grövre träd hanteras enskilt och mäts med hjälp av mät- och styrsystemet. 

  Oavsett om man hanterar buntar eller enkelträd bör man grotanpassa, för att underlätta för att tillvarata träbränsleråvaran.

  Ketju pysyy hyvin päällä

  Flerträdshantering med både 2- och 4-hjulsrivna aggregat

  John Deere har varit pionjär när det gäller flerträdshantering på 4-hjulsdrivna aggregat. De flesta av John Deeres skördaraggregat kan utrustas för flerträdshantering. Flerträdsutrustningen hindrar inte alls normal avverkning.
  Även i slutavverkning kan det ibland vara lämpligt att använda flerträdshantering då det ofta finns klenare träd som behöver avverkas.
  Aggregaten är från början anpassade för flerträdshantering och för problemfri matning. Flerträdsenheten styr också aggregatets styrventiler, beroende på om man flerträds- eller enkelhanterar.
  Den nya kedjesträckningen skyddar kedjan från översträckning, så kedjan inte går av. Den håller även kedjan på plats.

  Styrsystem
  Det är bra att uppdatera programvaran till den senaste modellen. Det är viktigt för att hålla de inställningsvärden som är skräddarsydda för flerträdshanteringen uppdaterade.