• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/ Bioenergi

Bioenergi

Multi-Tree Handling

Flerträdshantering

Ungskogar måste gallras.
Våra skogar är en enorm resurs för att tillvarata solens energ och de växer till och förnyar sig ständigt. De är en viktig bioenergikälla och även en viktig del i arbetet att ersätta fossila bränslen.

Träbränsleråvaran skördas med hjäp av maskiner med mycket låga utsläpp och låg bränsleförbrukning. Hela produktionskedjan förbrukar mindre än 3% av den energi som tas tillvara i form av biomassa.

Flerträdshantering används  för att öka effektiviteten ytterligare.


Flerträdshantering
 • TimberLink

  TimberLink

  TimberLink är en unik programvara för övervakning av maskinens tekniska prestanda och skick, samt mäta produktion och förbrukningar. Huvudfönstret visas på maskinen men för djupare data behöver du lisens. Office-versionen är integrerad till TimberOffice 5.

   Läs mer.
  • TimberOffice

   TimberOffice

   Optimera produktionen och hantera kostnader. Timberoffice är en integerad programvarusvit som tagits fram speciellt för skogsentreprenörer och skogsbolag. Paketet består av verktyg speciellt ägnade för den informationsbehandling som krävs för dagens skogsaktörer. TimberOffice tar vara på alla data från arbetet och möjlilggör snabbare och bättre beslut, som gör dig framgångsrik.

    Läs mer.

   Om du är intresserad av …