• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/
/ / John Deere HarvestLab

John Deere HarvestLab

FUNKTIONER

 • Automatisk snittlängdsjustering baserat på torrsubstans, för bättre komprimering och ensilagekvalitet
 • Exakt justering av tillsatsmedel för ensilage för optimerad fermentering
 • En sensor, tre användningsområden: självgående exakthack, mobilt laboratorium, gödseltunna

ÅTERFÖRSÄLJAREÅTERFÖRSÄLJARE

  John Deere HarvestLab

  HarvestLab har utvecklats och patenterats tillsammans med Carl Zeiss, och använder NIR-teknologi, för mätning och analys av den skördade grödans olika beståndsdelar, mer än 4 000 gånger i sekunden. Precisionen är helt överlägsen metoden med några slumpmässiga prov från vagnen, och möjliggör dessutom snittlängdsjustering under gång, vilket säkerställer optimal ensilagekvalitet. Animalieproducenter tjänar på att upptäcka realtidsförändringar i foderkvaliteten, energiproducenter får ökad kontroll över användningen av ensilagetillsatser, och maskinstationerna får fler möjligheter att tillhandahålla tjänster som ger kunden ett ökat värde, samt flexiblare faktureringsmetoder.

  Mätning av torrsubstanshalten i majsensilage med HarvestLab har utvärderats och bekräftats av DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft).