• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/
/ / Maskinsynkronisering

Maskinsynkronisering

EGENSKAPER

 • Tillåter tröskföraren att kontrollera hastigheten av traktor och vagn, vilket underlättar flygande tömning och minskar spill.
 • Ökad effektivitet genom koordinerad logistik av flera maskiner på fältet.
 • Använd täckningskartor och delad referenlinje för att minimera överlappning och säkerställa att maskinens fulla arbetsbredd utnyttjas.

ÅTERFÖRSÄLJAREÅTERFÖRSÄLJARE

  Maskinsynkronisering

  Översikt

  Koordinerad kontroll

  Maskinsynkronisering kombinerar fyra kraftfulla egenskaper som möjliggör maximal skördeproduktivitet och ökad effektivitet med flera maskiner på fältet.

  .attachments

  Körning

  Skördeautomatik

  Skördeautomatik

  Funktionen skördeautomatik skapar ett nätverk mellan fältets traktorer och tröskor som tillåter automatik mellan en tröska och en traktor. Synkronisering av traktorns körhastighet och riktning med tröskan möjliggör flygande tömning, vilket både bidrar till en bekvämare körning och ökad produktivitet under skörden. Skördeautomatik kräver att varje maskin är utrustad med en John Deere kommunikationsradio.

  Skördelogistik

  Ökad produktivitet beror på traktorförarens skicklighet att, med hjälp av fältets logisitikinformation, befinna sig med vagnen på exakt rätt plats vid rätt tid. GreenStar 3 (GS3) 2630-monitorn visar logistikinformation i realtid, inklusive spannmålstankens fullstatus, körriktning och exakt position för varje tröska och traktor i kommunikationsnätverket. Skördelogistik kräver att varje maskin är utrustad med en John Deere kommunikationsradio.

  Delad täckningskarta

  Delad täckningskarta

  Med delade täckningskartor kan en maskin utrustad med John Deere sektionskontroll aktivera till-/frånslagning av sektionerna vid sådd, sprutning och spridning av gödning, baserat på en annan maskins täckningskartor. Delade täckningskartor, i kombination med integrerad sektionskontroll, eliminerar överlappning och mistor på fältet, vilket ger lägre kostnad för insatsmedel, samt ökar avkastningen. Delade täckningskartor gör det möjligt för en tröska att bättre beräkna skördearealen och kontrollera överlappningen, genom att använda en annan maskins täckningskarta. Maskinerna kan dela täckning med hjälp av en kommunikationsradio.

  Delad referenslinje

  Delad referenslinje

  Delade referenslinjer gör det möjligt för en maskin med AutoTrac automatisk styrning att dela referenslinjer med en annan maskin. Funktionen delad referenslinje är begränsad till körning i raka spår. Maskinerna kan dela referenslinjer med hjälp av en kommunikationsradio.