• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/
/ / John Deere Maskinsynkronisering

John Deere Maskinsynkronisering

Funktioner

 • Maximerad produktivitet med flygande tömning
 • Prioriterad avtömning
 • Stressfriare körning
 • Ökad effektivitet och produktivitet med multifunktionsmaskiner
Visa alla funktioner

ÅTERFÖRSÄLJAREÅTERFÖRSÄLJARE

  John Deere Maskinsynkronisering

  Översikt

  Delade täckningskartor och referenslinjer

  John Deere maskinsynkronisering möjliggör delade täckningskartor och referenslinjer mellan maskiner på samma fält. Detta sker antingen via John Deere kommunikationsradion eller via JDLink MTG (Modular Telematics Gateway). Det innebär att alla som arbetar på fältet lätt kan identifiera redan bearbetade ytor, medan man med sektionskontroll automatiskt undviker dubbel bearbetning vid sprutning, gödning eller sådd. Delade referenslinjer säkerställer att alla fordon kör i exakt samma spår.

  Synkroniserade fordon

  Med John Deere maskinsynkronisering kan tröskans hastighet och körriktning synkroniseras med traktorns/vagnens vid flygande tömning. Detta säkerställer jämn fyllning av vagnarna, utan förluster och utan risk för att fordon kör in i varandra, särskilt i dammiga förhållanden.

  Synkroniserade Fordon

  På traktormonitorn kan föraren se exakt position och tanknivåer på samtliga fordon på fältet (tröskor, traktorer och vagnar).

  Funktioner

  .features
  .attachments

  Körning

  Skördeautomatik

  Skördeautomatik

  Funktionen skördeautomatik skapar ett nätverk mellan fältets traktorer och tröskor som tillåter automatik mellan en tröska och en traktor. Synkronisering av traktorns körhastighet och riktning med tröskan möjliggör flygande tömning, vilket både bidrar till en bekvämare körning och ökad produktivitet under skörden. Skördeautomatik kräver att varje maskin är utrustad med en John Deere kommunikationsradio.

  Skördelogistik

  Ökad produktivitet beror på traktorförarens skicklighet att, med hjälp av fältets logistikinformation, befinna sig med vagnen på exakt rätt plats vid rätt tid. GreenStar 3 (GS3) 2630-monitorn visar logistikinformation i realtid, inklusive spannmålstankens fullstatus, körriktning och exakt position för varje tröska och traktor i kommunikationsnätverket. Skördelogistik kräver att varje maskin är utrustad med en John Deere kommunikationsradio.

  Delad täckningskarta

  Delad täckningskarta

  Med delade täckningskartor kan en maskin utrustad med John Deere sektionskontroll aktivera till-/frånslagning av sektionerna vid sådd, sprutning och spridning av gödning, baserat på en annan maskins täckningskartor. Delade täckningskartor, i kombination med integrerad sektionskontroll, eliminerar överlappning och mistor på fältet, vilket ger lägre kostnad för insatsmedel, samt ökar avkastningen. Delade täckningskartor gör det möjligt för en tröska att bättre beräkna skördearealen och kontrollera överlappningen, genom att använda en annan maskins täckningskarta. Maskinerna kan dela täckning med hjälp av en kommunikationsradio.

  Delad referenslinje

  Delad referenslinje

  Delade referenslinjer gör det möjligt för en maskin med AutoTrac automatisk styrning att dela referenslinjer med en annan maskin. Funktionen delad referenslinje är begränsad till körning i raka spår. Maskinerna kan dela referenslinjer med hjälp av en kommunikationsradio.