• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/
/ / iSteer och iSteer Plow

iSteer och iSteer Plow

Funktioner

 • Automatisk redskapsjustering ökar noggrannheten och gör arbetet mindre tröttsamt för föraren
 • Perfekta såbäddar möjliggör optimala förhållanden för etablering av specialgrödor
 • Högre avkastning och bättre kvalitet
 • Minskad jordpackning

ÅTERFÖRSÄLJAREÅTERFÖRSÄLJARE

  Jiohn Deere iSteer och iSteer Plow

  Systemet kompenserar aktivt för redskapets avdrift.

  Med iSteer erbjuder John Deere i samverkan med SBG Innovative, den höga precision som efterfrågas av blomster- och grönsaksodlare, liksom odlare av specialgrödor och ekologiska produkter. Systemet är lösningen för alla slags hydraulburna och dragbomsstyrda redskap, liksom styrning av plogar med variabel spårviddsjustering.

  Kundfördelar med iSteer redskapsstyrning

  • Automatisk redskapsjustering ökar noggrannheten och gör arbetet mindre tröttsamt för föraren
  • Perfekta såbäddar ger optimala odlingsförhållanden för etablering av specialgrödor
  • Högre avkastning och bättre kvalitet
  • Minskad jordpackning