• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/
/ / AutoTrac RowSense radstyrning

AutoTrac RowSense radstyrning

Funktioner

 • Kombinerar fördelarna av två olika system: AutoTrac automatisk styrning och radstyrning med mekaniska avkännare
 • Förbättrar grödans kvalitet
 • Stressfriare körning

ÅTERFÖRSÄLJAREÅTERFÖRSÄLJARE

  AMS: John Deere combine using AutoTrac RowSense

  AutoTrac RowSense

  AutoTrac RowSense är en kombination av två system: AutoTrac automatisk styrning och radstyrning med mekaniska avkännare. Det eliminerar ett enkelt radstyrningssystems begrängningar vid skörd av majs, och erbjuder produktivitet och precision under alla förhållanden: i liggsäd, vid kurvlinjekörning och ojämnt formade fält.

  Kundfördelar

  I liggsäd
  Vid körning med AutoTrac RowSense är båda systemen aktiva. Så snart avkännarna inte avger några signaler, tar AutoTrac omedelbart över styrningen, och kopplar automatiskt ur när radstyrningen fungerar igen.

  Vid kurvlinjekörning
  Välj inställningen ”A–B kurvlinjereferens” eller ”Anpassningsbara kurvlinjer”. Tröskan styr sedan jämt och smidigt in i kurvan, eftersom alla koordinater redan finns tillgängliga från föregående drag.

  I fält som planterats utan AutoTrac
  Hittills har det inte varit möjligt att använda AutoTrac på sådana fält på grund av de olika spåravstånden som manuell styrning orsakar. Med information från de mekaniska avkännarna kan AutoTrac RowSense nu självcentrera radstyrningen, även om spåren inte är parallella.

  AutoTrac RowSense
  På vändtegen. På vändtegen har AutoTrac RowSense exakt samma funktion som AutoTrac.
  Med systemet aktiverat styrs tröskan exakt in i nästa drag och utnyttjar samtidigt skärbordets fulla arbetsbredd. Detta är speciellt viktigt om tröskan är utrustad med ett radoberoende majsbord.