• (Andra Länder)
 • |
 • Återförsäljare
/
/ / Automatisk redskapsstyrning

Automatisk redskapsstyrning

Funktioner

 • Styrning för traktor och redskap
 • Både traktorn och redskapet följer exakt samma spår.
 • SF3 och RTK
Visa alla funktioner

ÅTERFÖRSÄLJAREÅTERFÖRSÄLJARE

Dölj :

  Automatisk redskapsstyrning

  Översikt

  Med automatisk redskapsstyrning får du det bästa av två världar – traktor- och redskapsstyrning.

  Systemet kommer verkligen till sin rätt vid arbete i situationer där repeterbar noggrannhet är ett måste. Både traktorn och redskapet följer samma fördefinierade spår, för att förhindra skador på grödan, som annars kan orsakas av traktorhjulen i följande drag. Exakt spårföljning är mycket viktigt i till exempel högavkastande grödor.

  Det är också utmärkt när man har skyddszoner, vid ogräsbehandling och samodling. Automatisk redskapsstyrning är också en fördel vid användning av bevattningssystem, eftersom man undviker oavsiktliga skador på rör och/eller kanaler.

  Automatisk redskapsstyrning finns tillgängligt för ett brett utbud redskap med sidoförskjutning, dragbomsaxel eller styrskiva. En StarFire positionsmottagare monteras på både traktorn och redskapet och styrs via GreenStar-monitorn. Använd antingen RTK- eller SF3-signaler för körning i raka linjer, kurvlinje- eller cirkelkörning.

  Funktioner

  .features
  .attachments