• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/
/ Dokumentation

Dokumentation

Översikt

Precisionslantbruk hör framtiden till

Dokumentation
Med John Deere dokumentation är det du som styr:

Exakt kostnadskontroll
Skapa en exakt budget för gödning, utsäde och växtskyddsmedel.

Mindre pappersarbete –
Uppfyller juridiska krav, jordbruksstöd och pålitlig spårbarhet av grödor.

Ett hållbart lantbruk –
Exakt kontroll av insatsmedel minimerar överlappning vid spridning av gödning och vid sådd.

Enklare igångkörning   –
Optimera maskininställningarna en gång och använd sedan samma inställningar varje gång.

Kontakta din återförsäljare för en demonstration.

GreenStar 1800 GreenStar 1800. Basdokumentation

Denna 18 cm ISOBUS fullfärgsmonitor har ett intuitivt, lättanvänt användargränssnitt och knappmanövrering. Manuell parallellspårning är standard.GreenStar 2630 GreenStar 2630. Avancerad dokumentation

Monitorn samlar in specifik fältinformation så att du kan skapa verklighetstrogna avkastningskartor. Med mängdregleringsfunktionen använder du exakt mängd gödning, utsäde och växtskyddsmedel, vilket bidrar till en effektivare kostnadskontroll.

GreenStar Business Pack 1 GreenStar Business Pack

Sex lättanvända moduler hjälper dig att arbeta snabbare, kostnadseffektivare och utan misstag. Det är idealiskt för maskinstationernas och storjordbrukens specifika behov.

Mäta beståndsdelar Grödans beståndsdelar

HarvestLab mäter och ger en exakt analys av grödans olika beståndsdelar i realtid, t.ex. protein, stärkelse, torrsubstans, socker och NDF-fiber.

Funktioner

.features
.attachments