• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / / / Övriga produkter

Övriga produkter

Bränslebesparande produkter

Med rätt underhåll kommer din press att arbeta med konstant bästa prestanda och bästa bränsleeffektivitet.

 

Automatisk kedjesmörjning är en god investering. Du behöver inte längre lägga tid på att manuellt gå runt och smörja kedjorna, och minskad friktion betyder minskad bränsleförbrukning. En annan bränslebesparande åtgärd är knivslipning. Ett knivslipningsverktyg betalar sig snabbt tack vare ett renare snitt och mindre effektbehov.

Reservdelar och Service: Automatiskt kedjesmörjningssystem

Automatisk kedjesmörjning

Automatisk kedjesmörjning minskar det dagliga underhålet och förlänger kedjornas livslängd. Det är inte längre nödvändigt att stanna pressen för att smörja den. Den automatiska kedjesmörjningen startar så snart kraftuttaget kör igång. I motsats till manuell smörjning, så smörjs kedjorna i varmt tillstånd. Det gör att oljan kan tränga in mellan stift och bussning, vilket har en positiv effekt på kedjornas livslängd. Korrekt smörjning minskar friktionen och pressens effektbehov, vilket bidrar till en ökad bränsleeffektivitet.

Systemet smörjer automatiskt samtliga kedjor (inklusive balkammare och pickup). Det inkluderar en fyraliters smörjoljebehållare för enklare påfyllning och en volymetrisk pump med extremt låg känslighet för oljans kvalitet. Exakt och oberoende justering av oljeflödet till utloppen minskar risken för igensättning.

 

Bio smörjoljor har utvecklats speciellt för droppsmörjning. I vissa länder är miljöskyddande oljor obligatoriska för smörjning av presskedjor.

Knivslipningssystem: Alltid optimal snittkvalitet

Reservdelar och Service: Knivslipningssystem

Knivslipningen är A och O för en bibehållen hög snittkvalitet på din rundbalspress. Välslipade knivar kräver mindre effekt, vilket ger en lägre bränsleförbrukning, samt utsätter maskinen för mindre påfrestningar. Välslipade knivar minskar drivningens vridmomentsbelastning med upp till 30 % och bränsleförbrukningen med upp till 10 %.

Vårt knivslipningssystem passar alla slags skördemaskiner. Knivarna slipas i en konstant vinkel för ett perfekt resultat. Jämfört med aggressiva, bärbara knivslipningsverktyg alstrar vårt system mindre värme och det skyddar knivens stålstruktur och ökar dess livslängd.