• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / /

Pressreleaser

Nyheter och information 2014

John Deeres 1110E-skotare med ny IT4-motor

John Deeres mest populära skotare 1110E har fått ny IT4-motor och en rad ytterligare förbättringar och uppgraderingar. Den nya modellen kompletterar John Deeres serie medelstora skotare och innehåller flera av de egenskaper som även finns på de tidigare lanserade 1210E IT4 och 1510E IT4. Med den nya motorn klarar 1110E med marginal de nya skärpta utsläppskraven för IT4 och EU:s miljösteg 3B. Samtidigt ger motorn ett 6 procent högre vridmoment än tidigare. Maskinens nominella dragkraft är som tidigare160kN men i praktiken har dragförmågan ökats i och med att drivmotorn nu har nio kolvar i stället för sju. Detta förbättrar starten, speciellt vid låga varvtal. Dessutom är drivmotorvolymen nu på 170 cm3 i stället för 160. Även drivpumpen har vuxit från 140 till 145 cm3.

John Deere 1110E IT41110E IT4 är utrustad med den nya generationens lastgrind, som ger en förbättrad sikt över lastutrymmet. Den gör att i synnerhet avlastningen går snabbare, då gripen förblir väl synlig hela tiden. Det breda lastutrymmet kan ökas ytterligare till 4,5 m². Lastkapaciteten är 12 ton.

Den nya modellen har den smidiga kranstyrningen SBC som standard. Den intelligenta programvaran ger en mycket mjukare, mer exakt kranrörelse. Samtidigt minskas påfrestningarna på kranen. För föraren innebär det ett lättare och mindre påfrestande arbete när alla överflödiga knyckar och vibrationer försvinner även när man arbetar på full kranlängd. Kranhastigheten kan ökas 10-15 % med bibehållen hanterbarhet.

Dessutom kan kranen utrustas med IBC, den intelligenta kanspetsstyrningen. Den gör lasting och lossning mer effektiv och ökar produktiviteten  med upp till ett lass per dag (enligt de kunder som använder det). Med kranspetsstyrning kan hela kranen styras som en enhet och föraren behöver inte lära sig att manövrera alla kranleder separat. IBC har också elektronisk änddämpning av kranens rörelser i alla riktningar.

Vid behov kan 1110E IT4 levereras med förkortat axelavstånd. Axelavståndet minskas med 40 cm genom att bakaxeln flyttats framåt, varvid lastutrymmets storlek förblir oförändrat. Skotarens utmärkta stabilitet är bibehålls samtidigt som den kan en blir smidigare, vilket är ett stort plus särskilt vid gallringar.

1110E IT4 är utrustad med JDLink-fjärruppkoppling som standard, med gratis licens för tre år. Med JDLink är det lätt att se viktiga maskindata i mobilen eller datorn på kontoret. Maskinens utnyttjandegrad förblir optimal när eventuella avvikelser i produktiviteten kan upptäckas i tidigt skede och problemen kan åtgärdas utan dröjsmål. För 1110E IT4 finns även ett serviceprogram med förlängda underhållsintervall på 750, 1500 eller 3000 timmar som minskar underhållskostnaderna med upp till 20 procent.

För ytterligare informationer kontakta:
Elina Suuriniemi
John Deere Forestry Oy
+ 358 400 466 476
SuuriniemiElina@JohnDeere.com