• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / /

Pressreleaser

Nyheter och information 2013

FarmSight-tjänster ökar den aktiva körtiden och minskar kostnader

Berlin, 21 augusti 2013 – För två år sedan lanserades John Deere FarmSight, med tre huvudkomponenter: John Deere maskiner, intelligent AMS-teknologi för precisionslantbruk och innovativa tjänster som tillhandahålls av återförsäljaren. FarmSight-tjänsterna, ger påtagliga resultat i form av ökad aktiv körtid och lägre driftskostnader, och erbjuder kunden ett verkligt mervärde.

  1. Många John Deere maskiner levereras direkt från fabrik utrustade med GreenStar ISOBUS-komponenter för precisionslantbruk, eller AutoTrac-förberedda, för att guidningssystem, dokumentation och skördekartering, liksom redskapsstyrning och olika kontrollsystem, snabbt skall kunna tas i bruk.
  2. Innovativ AMS-teknologi med trådlös kommunikation, som kopplar ihop maskinerna, John Deere återförsäljaren och kunden, erbjuder produktuppbackning, förebyggande underhåll och effektivt utnyttjande av hela maskinparken. Oavsett om det gäller fjärrstyrning eller precisionslantbruk på hög nivå, kan John Deere erbjuda kompletta, fullt integrerade lösningar. Kunden behöver bara en leverantör.
  3. John Deere FarmSight paket tillhandahålls av den lokala John Deere återförsäljare, och kan erbjuda ett betydande mervärde, både vad gäller maskin- och logistikoptimering, eller rådgivning som underlättar beslutsfattande.

 

Som exempel kan JDLink rapporter och kundrekommendationer användas för att analysera maskinanvändning, aktiv körtid och genomsnittlig motorbelastning. Återförsäljaren kan t.ex. föreslå att kunden kontrollerar tomgångskörningen, överväger ökad användning av guidningssystem, eller om ett ändrat körsätt kan göra maskinen bränsleeffektivare. Förändringar på enbart dessa tre områden kan innebära betydligt lägre driftskostnader.

 

Med JDLink trådlös monitoråtkomst (RDA), kan återförsäljaren se GreenStar 3 2630-monitorn i hytten, och ge föraren råd om hur han eventuellt kan korrigera traktor- och redskapsinställningar. Återförsäljaren kan också stå till tjänst med förarutbildning, även utbildning som involverar tredje part. Trådlös kontakt mellan föraren på fältet och återförsäljaren sparar mycket tid, och leder till ett effektivare fältarbete.


MyJohnDeere.com – den nya webbportalen

MyJohnDeere.com har utvecklats för att tjäna som en central webbportal för kunderna, och ge dem tillgång till ett brett utbud maskin- och affärsrelaterade applikationer, som kan underlätta det dagliga beslutsfattandet.

 

När man väl loggat in, har man tillgång till många olika appar, som JDLink och StellarSupport. MyJohnDeere.com innehåller också en ny kartbaserad app (Operations Centre), som ger en snabb överblick över aktuella maskinpositioner och hur arbetet fortskrider.


Ett nytt system för data- och kontohantering har också utvecklats för MyJohnDeere.com, för att garantera säkert dataskydd och hantering av data. Endast kunden själv har tillgång till informationen på kontot.

Copyright © 2018 Deere & Company.
Med ensamrätt