• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / /

Pressreleaser

Nyheter och information 2013

Top 100 Global Innovator

John Deere har utsetts till ett av världens 100 mest innovativa företag av Thomson Reuters som sammanställer den prestigefyllda listan Top 100 Global Innovators 2012. Thomson Reuters analyserar patentdata och relaterad information i en ägarbaserad metodologi för att identifiera de företag och institutioner som är världsledande inom innovation. Sammanställningen av listan har initierats av Thomson Reuters verksamhet IP Solutions.

 

"För John Deere innebär innovation att utveckla produkter och servicelösningar för att lösa faktiska problem och skapa mervärde för våra kunder och vårt företag", säger Samuel R. Allen, ordförande och VD för John Deere.

 

Thomson Reuters Top 100 metodologi utmärker företagen utifrån fyra grundläggande kriterier: total mängd patent, antal beviljade patentansökningar, patentportföljens globala räckvidd och patentens bevisade inflytande utifrån källhänvisningar. Analysen baseras på ett antal viktiga patent och finansiella index för att utvärdera innovativa metoder inom företag världen över.

 

David Brown, VD för Thomson Reuters IP Solutions understryker att "Innovation är grunden för ekonomiskt välstånd och teknisk utveckling. Vi gratulerar företagen på Thomson Reuters lista Top 100 Global Innovators 2012, samt företagsledarna som insett hur viktigt det är att satsa på innovation för att skapa ett långsiktigt framgångskoncept."

 

Enligt Thomson Reuters har företagen på listan över de 100 mest innovativa företagen år 2012 skapat fler nya arbetstillfällen, genererat bättre resultat och investerat mer i forskning och utveckling under de senaste åren än andra företag.

 

"Vårt företag grundades för 175 år sedan med en innovation: den första självrengörande plogen av stål som konstruerades av vår grundare, John Deere", säger Samuel R. Allen. “Vi investerar i innovation för att hjälpa våra kunder att även i framtiden vara mycket produktiva. Under de senaste sex åren har vi t.ex. utökat våra resurser från ett enda centrum för forskning och utveckling baserat i Nordamerika, till fem globala centrum för teknisk innovation."

 

Allen tillägger att John Deere drar nytta av den konkurrenskraft som det innebär när hela företaget baserar på innovation - som en viktig komponent för att uppfylla bolagets affärsstrategi och upprätthålla en lönsam tillväxt genom differentiering.

 

Företagen på listan Top 100 representerar en mängd olika branscher. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på hemsidan www.top100innovators.com.

Kontakt
John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
John-Deere-Str. 70 • 68163 Mannheim • Tyskland

PR
Dr. Oliver Neumann
Tel:+49 (0) 621 829-8161 • Fax: 829-8300
E-mail: NeumannDrOliver@JohnDeere.com

Copyright © 2018 Deere & Company.
Med ensamrätt