• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / /

Pressreleaser

Nyheter och information 2013

Zweibrücken levererar sin första S-serien tröska

John Deere Werke Zweibrücken (JDWZ), företagets europeiska fabrik för skördetröskor och självgående exakthackar, har levererat sin första S-serien tröska, en S670, till en tysk kund.

 

Vid leveransen överräckte verkställande direktörerna för lantbruks- och grönytedivisionerna, James M Field och Mark von Pentz, JDWZ fabrikschef Ralf Gaa och chefen för tyska branschen Helmut Korthöber Guldnyckeln till kunden, Thomas Poenisch, lantbrukare från östra Tyskland.

 

”Den ökade efterfrågan på högkapacitetströskor i Nordamerika, Europa och OSS-länderna, har lett fram till beslutet att utöka produktionskapaciteten i Zweibrücken med att inkludera S-serien”, berättar verkställande direktör James M Field, med särskilt ansvar för det globala utbudet av skördemaskiner. ”Den höga produktkvalitet och prestanda som fabriken i Zweibrücken har gett prov på genom åren gör att den lämpar sig väl för denna tillväxt. Att S-serien nu produceras här, är därför ett viktigt steg framåt i vår strävan att öka vår globala tillverkning.”

 

”Beslutet att tillverka S-serien tröskor här i Zweibrücken är en del av ett större investeringsprogram om 200 miljoner Euro, som löper över åtta år, och som syftar till att utvidga Zweibrückenfabrikens produktportfölj och kapacitet”, sa fabrikschef Ralf Gaa. ”Flera hundra maskiner till kommer att produceras här, och kommer på ett betydande sätt bidra till att vi utnyttjar vår fulla produktionskapacitet.”

 

S-serien kompletterar W- och T-serien skakarmodeller som för närvarande tillverkas i Zweibrücken. Det är en enkelrotortröska som uppfyller behoven hos storjordbruk och maskinstationer.


Zweibrückenfabriken etablerades ursprungligen 1863 av den pfalziska entreprenören Christian Wery, för att producera just lantbruksredskap och -utrustning. Heinrich Lanz från Mannheim (Tyskland) förvärvade företaget 1916, och fabriken blev John Deeres främsta europeiska anläggning för tillverkning av skördeutrustning under 1960-talet, efter det att John Deere köpt upp Lanz 1956.

Kontakt
John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
John-Deere-Str. 70 • 68163 Mannheim • Tyskland

PR
Dr. Oliver Neumann
Tel:+49 (0) 621 829-8161 • Fax: 829-8300
E-mail: NeumannDrOliver@JohnDeere.com

Copyright © 2018 Deere & Company.
Med ensamrätt