• (Andra Länder)
  • |
  • Återförsäljare
/ / /

Pressreleaser

Nyheter och information 2013

John Deere och BASF samarbetar för att utveckla hållbara lösningar för ökad avkastning

Mannheim och Limburgerhof, Tyskland – John Deere och BASF tillkännagav idag planer på att gemensamt utveckla en serie integrerade lösningar för precisionsjordbruk och gårdssystem för förbättrat utförande på fältet. Dessa verktyg, som utvecklas tillsammans med växtodlare, kommer att tillhandahålla förbättrade fältbesiktningstjänster och skräddarsydd agronomisk rådgivning. De kommer att hjälpa växtodlarna att förvandla data till beslut på ett mer effektivt sätt.

”BASF och John Deere är två ledande leverantörer inom jordbrukssektorn och har många års erfarenhet av att hantera jordbruksdata” säger Markus Heldt, VD för BASF Crop Protection. ”Det verkliga värdet ligger i att hjälpa växtodlare att tolka dessa data, så att de kan fatta exaktare och effektivare beslut om sina grödor och verksamheter.”

Som ett led i avtalet kommer BASF att erbjuda en ny tjänst för fältbesiktning och stöd för agronomiska beslut. John Deere kommer att tillhandahålla en ny applikation för inställning av sprutor samt integration av fältdata via sin samarbetsportal för gårdssystem ”MyJohnDeere.com”, som kommer att hjälpa växtodlare att hantera sin gårdsverksamhet på ett bättre sätt.

”Genom att integrera BASF:s agronomiska expertis med John Deeres fälttestade applikationsexpertis kommer vi att tillhandahålla en omfattande förvaltningsplattform som kommer att vara öppen även för andra samarbetspartners” säger Christoph Wigger, vice VD för John Deere Sales & Marketing, region 2. ”Istället för att kombinera existerande verktyg kommer vi att koncentrera vår forskning och utveckling på innovativa lösningar som intuitivt uppfyller växtodlarnas behov över hela värdekedjan för odling av grödor.”

Målet är att lansera de första gemensamma, integrerade verktygen senast i slutet av 2014, först på viktiga marknader och senare på andra marknader.

Detta icke-exklusiva avtal kompletterar BASF:s nyligen tillkännagivna investering i interaktiva tjänster för odlare. Företagen avslöjar inte villkoren i avtalet.

Kontakt
John Deere GmbH & Co. KG
Region 2 Sales & Marketing Center
John-Deere-Str. 70 • 68163 Mannheim • Tyskland

PR
Dr. Oliver Neumann
Tel:+49 (0) 621 829-8161 • Fax: 829-8300
E-mail: NeumannDrOliver@JohnDeere.com